องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เปิดตัว เครื่องมือสู้โกง (ACT Ai)

06 มี.ค. 2562 เวลา 13:43 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าว เปิดตัว “เครื่องมือสู้โกง (ACT Ai) ที่โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวในการแถลงว่า การตรวจสอบทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ อาศัยข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 3 แห่งหลัก ได้แก่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง คลังข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีข้อจำกัดในหลายด้าน เช่น ใช้งานยาก เริ่มตั้งแต่การค้นหาโครงการ ผู้ใช้ต้องมีความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การประมูลเป็นอย่างดี ไม่เหมาะกับคนทั่วไป ระบบการแสดงผลข้อมูลไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลได้ ไม่มีข้อมูลผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการในระบบ และแชร์ลิงก์หน้าข้อมูลไม่ได้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการทุจริต จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย องค์กรฯ จึงได้จัดทำระบบของการตรวจสอบข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่เรียกว่า ACT Ai ขึ้นมา โดยรวบรวมข้อมูลโครงการภาครัฐไว้มากที่สุด ใช้ง่าย และเข้าถึงได้ มีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติหรือการทุจริตการใช้งบประมาณตามนโยบาย และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถค้นหาได้ตรงความต้องการและรวดเร็ว เป็นไปตามแผนการพัฒนาขององค์กรฯที่ต้องการนำเทคโนโลยี Big Data & Analytics เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและเปิดโปงการทุจริตที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น สานต่อจากสิ่งที่องค์กรฯได้ทุ่มเทมาตลอดกว่า 7 ปี และปรากฎผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการบริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทยจากประเด็นปัญหาดังกล่าว องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดทำระบบของการตรวจสอบข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่เรียกว่า ACT Ai ขึ้นมาเพื่อเจตนารมณ์ในการให้พลเมืองตื่นรู้สู้โกงทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันต่างๆได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธภาพ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองใช้ภายใน และจะสามารถใช้งานเต็มทั้งระบบได้ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ปีนี้ โดยระบบมีจุดเด่นน่าสนใจ ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลโครงการภาครัฐไว้มากที่สุด ใช้งานและเข้าถึงได้ง่าย

2 ง่ายต่อการสืบค้น ค้นหาได้ตามความต้องการ รวดเร็ว ประหยัดเวลา และตรงประเด็น

3 ให้แชร์ฐานข้อมูลได้ จัดเก็บได้สะดวกตามการใช้งาน และการนำข้อมูลไปวิเคราะห์

4 มีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ ใช้ง่าย ปรับแต่งได้ และมี Ai ช่วยคิด

5 ตรวจจับ แจ้งเตือนเมื่อพบพฤติการณ์ฮั้วประมูล

6 เกาะติดทุกการใช้งบประมาณรัฐ มีงบนโยบายเรื่องใด ระบบรวบรวมให้ทั้งหมด

7 รู้โครงการรัฐรอบตัวด้วยระบบแจ้งเตือน บอกได้ว่าภาครัฐใช้งบทำอะไรบ้างในพื้นที่ของผู้ใช้งาน

8 รวบรวมทุกข้อมูลไว้หน้าเดียว เข้าใจง่าย ใช้สะดวก สถิติ กราฟข้อมูลต่างๆ คำนวณให้เรียบร้อย เชื่อมโยงทุกรายละเอียดที่ต้องการตรวจสอบ

9 ระบบ User ช่วยจัดการทุกอย่างง่ายขึ้น จัดการทุกข้อมูล ณ จุดเดียว

10. ระบบมีความปลอดภัยสูง

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในช่วงระยะที่ 2 ของโครงการ ACT Ai จะมีการรวบรวมฐานข้อมูลต้านโกงไว้มากที่สุด เพื่อเป็น Big Data Search Engine แหล่งความรู้และข้อมูล ที่มีระบบ Ai อัจฉริยะ เป็นเครื่องมือสู้โกง ช่วยในการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันไว้อย่างครบถ้วน ทั้งข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภารรัฐ ข้อมูลด้านงบประมาณแผ่นดิน ข้อมูลด้านการเมืองและการเลือกตั้ง ข้อมูลด้านคดีโกงต่างๆจากระบบยุติธรรม ข้อตกลงคุณธรรม บันทึกคดีโกงที่ตัดสินแล้ว และพัฒนาระบบ Ai อัจฉริยะ ที่เป็นเครื่องมือสำหรับทุกคน ประมวลผลเต็มรูปแบบ ถึงข้อมูลการคอร์รัปชันครบทุกด้าน โดยใช้ได้กับทุก Platform ทั้ง Website และ Application

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด