ข่าว

ป.ป.ส.ส่งมอบกัญชาของกลาง ให้ 3 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตไว้ใช้ ศึกษาวิจัย

เลขาฯ ป.ป.ส. ส่งมอบ กัญชาน้ำหนัก 636 กก. ให้ 3 หน่วยงานเพื่อรับไปดำเนินการทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ก.ค.2562 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ทำพิธีส่งมอบกัญชา ของกลางที่ได้รับอนุญาต ครอบครอง จากคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. จำนวน 636 กิโลกรัม ให้กับตัวแทน 3 หน่วยงาน ที่ขอรับการสนับสนุนกัญชา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ได้แก่ 1. ผู้แทนจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอรับสนับสนุนกัญชา ของกลาง จำนวน 662 กิโลกรัม โดยจะนำไปใช้สกัดทำยาพัฒนาจากสมุนไพร  น้ำมันกัญชา ซึ่งหากสกัดแล้วน้ำมันกัญชาจะมีค่า THC ร้อยละ5 ก่อนนำบรรจุขวดละ 5 กรัม จะได้น้ำมันกัญชาถึง 127,104 ขวด ซึ่งสามารถนำไปรักษาผู้ป่วยได้จำนวนมาก , 2.โรงพยาบาลอาจารย์ฝั้นอาจาโร ขอรับสนับสนุนกัญชาของกลาง จำนวน 7 กิโลกรัม นำไปใช้ผลิตได้ 16 ตำรับยา เป็นยาสมุนไพร สำหรับผู้ป่วย 1,600 ราย เพื่อให้ทันต่อความต้องการในสถานบริการของรัฐและเอกชนตลอดจนผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าวในการรักษาโรค และ 3.คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอรับการสับสนุนกัญชาของกลาง จำนวน 10กิโลกรัม เพื่อนำไปดำเนินการในโครงการวิจัยพัฒนายาต้นแบบใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคทันตกรรม และโรคพาร์กินสัน

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า พร้อมให้การสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัย ซึ่งการขอไปใช้ประโยชน์สามารถทำได้ตามเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานยื่นขอรับ โดยขอให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ป.ป.ส.ได้ขออนุญาตครองครองกัญชาทั้งหมด22 ตัน มีการส่วมอบในวันนี้แล้ว จะเหลือกัญชาของกลาง อีกประมาณ20 ตัน โดยได้มีการคัดแยกกัญชาเหล่านี้ไว้แล้ว และรอหน่วยงานที่ต้องการนำไปวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ยื่นเอกสารตามระเบียบข้อบังคับของอย. ขณะนี้มีอีก 7 หน่วยงานที่อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตครอบครองกัญชาจากอย.