ข่าว

“รับมือโควิด-19ระบาดขั้น3” รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียนเตรียมสถานที่รองรับ(มีคลิป)

สำรวจ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน หลัง กทม. วางแผนรับมือ ตั้งเป็นศูนย์พักฟื้นหากรัฐบาลมีการประกาศโควิด-19 ระบาดขั้น 3 ขณะที่ สธ. ยืนยันเตรียมเตียงและบุคคลากรทางการแพทย์รองรับเต็มที่หากสถานการณ์รุนแรง

วานนี้(21 มี.ค.63)พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในส่วนของกทม. เพื่อรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า กทม. โดยสำนักการแพทย์ ได้จัดทำคู่มือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

 

โดยจัดเตรียมเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงให้โรงพยาบาลในสังกัดฝึกซ้อมแผนการรับมือกรณีพบผู้ป่วย โควิด-19 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ รวมถึงสถานที่

 

นอกจากนี้ยังได้ซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดกทม. โดยมีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกทม.(ศูนย์เอราวัณ) เป็นศูนย์กลางประสานการรับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลในสังกัดกทม.

 

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกัน สำนักการแพทย์กทม. ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งร่วมมือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ สถาบันกลุ่มโรงพยาบาลแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของ 4 เหล่าทัพ และสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อ “สำรองเตียง” ทั้งห้องความดันลบและห้องแยกโรค เวชภัณฑ์ และชุดป้องกันการติดเชื้อ เพื่อร่วมมือกันทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ

 

สำหรับการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลบางขุนเทียน เพื่อเป็นสถานที่ควบคุมโรคเพิ่มเติม ขณะนี้กทม.ได้ตรียมอุปกรณ์ บุคลากรทางการแพทย์ และทบทวนมาตรการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดเตรียมอาคารกลางน้ำสำหรับผู้เข้าเกณฑ์ต้องสงสัย (PUI) ที่รอผลการตรวจยืนยัน จำนวน 8 หลัง หลังละ 4 เตียง รวม 32 เตียง โดยเป็นห้องแยกเดี่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก หากผลตรวจเป็นลบจะให้กลับบ้าน และทำการกักตัวต่อที่บ้าน แต่หากผลตรวจเป็นบวกจะย้ายผู้ป่วยเข้ารักษาตัว ณ อาคารผู้ป่วยในต่อไป

 

ทั้งนี้ในส่วนของการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและยืนยันผลตรวจว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง กทม.ได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณอาคารผู้ป่วยใน ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น เพื่อรองรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 294 เตียง แบ่งเป็นห้องเดี่ยว 106 เตียง และห้องรวม 188 เตียง โดยเบื้องต้นจะเปิดใช้อาคารผู้ป่วยในชั้น 2-3 จำนวน 103 เตียงเป็นลำดับแรก โดยขั้นตอนการย้ายผู้ป่วยได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติและแบ่งแยกทางเดินของผู้ป่วย แยกจากส่วนของการให้บริการผู้ป่วยนอก(OPD) ชัดเจน

 

สำหรับโรงพยาบาลบางขุนเทียนจะรับเฉพาะผู้ป่วยที่ผ่านการส่งต่อจากโรงพยาบาลเครือข่ายเท่านั้น ซึ่งหากโรงพยาบาลที่รับตรวจวินิจฉัยว่ามีผลเป็นบวก ทางโรงพยาบาลนั้นๆ จะประสานโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่เป็นสถานที่ควบคุมโรคตามหลักเกณฑ์ รวมถึงโรงพยาบาลบางขุนเทียนต่อไป

 

ด้านนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ได้กล่าวถึงกรณีของโรงพยาบาลเอกชนที่ให้คนไข้ไปรอพักที่บ้านโดยให้เหตุผลว่าเตียงคนไข้ไม่พอว่า ตรงนี้ถ้าโรงพยาบาลเอกชนจัดการได้ก็จะเป็นเรื่องที่จบ ทางกรมการแพทย์ได้เตรียมเตียงเพิ่มส่วนหนึ่งไว้  ซึ่งถ้าถามว่าเตียงพอไหม ต้องบอกว่า และหากเกิดกรณีคนเยอะจริงจะไปที่ไหน ทางกระทรวงสาธารณสุขอาจจะเตรียมเป็นหอพักหรือโรงแรม ซึ่งส่วนนั้นเป็นแผนของอนาคตซึ่งอาจจะเป็นเดือนหน้า