ข่าว

เมืองคอนป่วยโควิดรายที่8 เป็นหลานตาป่วยโควิดที่เสียชีวิตวานนี้

นครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยโควิดรายที่ 8  เป็นหลานคุณตา ผู้ป่วยรายที่ 7 ที่เสียชีวิตวานนี้ เเพทย์ตั้งข้อสันนิษฐานไวรัสทำกล้ามเนื้อหัวใจและแกนสมองอักเสบในผู้ป่วยสูงอายุและมีโรคประจำตัว

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยรวมทั้งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่นครศรีธรรมราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ารายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหา

 

 

นพ.จรัสพงศ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานการตรวจพบผู้ป่วยรายที่ 8 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหญิงอายุ 49 ปี หลานสาวของผู้ป่วยชราอายุ 74 ปี ผู้เสียชีวิตวานนี้ โดยเบื้องต้นสาเหตุการตายน่าเชื่อว่าเกิดจากสาเหตุหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแต่ในทางวิชาการกำลังติดตามและตั้งคำถามถึงการสร้างอันตรายจากไวรัสที่ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ แกนสมองอักเสบ โดยเฉพาะในรายผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวร่วมอยู่แล้ว สำหรับศพนั้นได้ดำเนินการณาปนกิจเรียบร้อยภายใน 24 ชั่วโมงตามหลักการควบคุมการระบาด

 

 

 

ส่วนผู้ป่วยรายที่ 8 อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดกับคุณตาอยู่แล้ว โดยขณะนี้ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบางขัน เรียบร้อยแล้ว และยังอยู่ในระหว่างการติดตามตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนี้อีกกว่า 20 ราย อยู่ในกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดอยู่ในเครือญาติ รวมเจ้าหน้าที่กู้ภัย 5 ราย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล นอกจากนั้นยังมีผู้สัมผัสใกล้ชิดในระดับเสี่ยงอีกว่า 40 ราย เป็นกลุ่มร้านน้ำชาในตลาด ธนาคาร  และวงไฮโลในบ้าน ระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม 2563

 

 

ขณะที่นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งสาธารณสุขทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และได้ตั้งโจทย์ให้มีการติดตามวิเคราะห์สังเกตการพบผู้ป่วยในนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในอำเภอเมืองและอำเภอท่าศาลา ก่อนหน้านี้ที่ไม่ปรากฏการระบาดต่อไป แต่กลับพบว่าอำเภอบางขันและอำเภอชะอวดกลับมีการระบาดอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งต้องเร่งวิเคราะห์หาเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นและควรดำเนินการอย่างไร