รองผบช.ก นำทีมจิตอาสา มอบของใช้จำเป็นช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ

11 ก.ค. 2563 เวลา 7:51 น.

จิตอาสาพระราชทาน 904 พร้อมตำรวจ มหด.904 มอบอุปกรณ์สิ่งของจำเป็นทางการแพทย์ ให้สำนักสงฆ์ป่ามะขาม จ.นครราชสีมา เพื่อนำไปช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ

11 ก.ค. 2563 จิตอาสาพระราชทาน 904 พร้อมตำรวจ มหด.904 มอบอุปกรณ์สิ่งของจำเป็นทางการแพทย์ ให้สำนักสงฆ์ป่ามะขาม จ.นครราชสีมา เพื่อนำไปช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบช.ก อาสาสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 และตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 นำผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และสิ่งของจำเป็นสำหรับดูแลผู้ป่วย มามอบให้สำนักสงฆ์ป่ามะขาม ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รองผบช.ก นำทีมจิตอาสา มอบของใช้จำเป็นช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ

พระสุโชติ ปชุโชโต เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ป่ามะขาม กล่าวว่า ปัจจุบันในสำนักสงฆ์มีพระที่่รักษาอาการอาพาธ 23 รูป ทั้งหมดเป็นพระที่ชราภาพ บางรูปไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หากเป็นการรักษาที่โรงพยาบาลจะแนะนำให้ลาสิกขาบท เพื่อง่ายแก่การที่ญาติจะดูแล ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อพระสงฆ์ที่ต้องลาสิกขาบท ทั้งที่ไม่ได้ทำผิดพระธรรมวินัย ดังนั้นการรับดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธถือเป็นการปฎิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสอน เพราะภิกษุคือผู้ไม่มีญาติ

รองผบช.ก นำทีมจิตอาสา มอบของใช้จำเป็นช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ

สำหรับการดูแลทางสำนักสงฆ์ มีพระภิกษุ 4 รูป พยาบาล และอาสาสมัครจิตอาสาทำหน้าที่ดูแลจนกว่าจะหายเป็นปกติ แต่หากมรณะภาพ ก็จะจัดพิธีปลงศพแบบโบราณตามหลักศาสนา โดยตลอดการรักษาพระสงฆ์หรือญาติจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพราะทางสำนักสงฆ์เชื่อว่าผู้ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุอาพาธเถิดเป็นส่วนหนึ่งของคำสอน ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ว่าการดูแลและอุปัฏฐากพระภิกษุไข้อานิสงส์เท่ากับได้อุปัฏฐากเราตถาคต หรือเรียกง่ายๆ ว่าได้ดูแลพระพุทธเจ้า

รองผบช.ก นำทีมจิตอาสา มอบของใช้จำเป็นช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ

พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า หลังได้รับรู้เรื่องราวของสำนักสงฆ์ป่ามะขาม จึงต้องการร่วมทำบุญและบอกบุญผ่านโซเซียลมีเดีย ปรากฏว่ามีผู้สนใจร่วมบริจาคจำนวนมาก วันนี้จึงได้นำสิ่งของและเงินสดที่รวบรวมได้ทั้งหมดกว่า 1 แสนบาท มามอบให้กับทางสำนักสงฆ์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ทางสำนักสงฆ์ไม่มีนโนบายส่งคนออกไปเรี่ยไร่ขอเงินจากประชาชน ดังนั้นหากใครต้องการจะทำบุญช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธให้ติดต่อหรือเดินทางมาที่วัดด้วยตัวเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด