ข่าว

นักธุรกิจญี่ปุ่น จากจ.มิเอะ มองไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมญี่ปุ่น-อาเซียน

 

รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ และคณะนักธุรกิจ SMEs ญี่ปุ่น ดูลู่ทางลงทุนในไทย

นักธุรกิจญี่ปุ่น เดินเข้ามาหาลู่ทางการลงทุนในไทยต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ที่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม นำนักธุรกิจกว่า 500 คนมาไทย เพื่อดูลู่ทางการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี และหลังจากนั้นมีผู้แทนรัฐบาลท้องถิ่น หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดในญี่ปุ่นทยอยพานักธุรกิจญี่ปุ่น เดินทางมาหาลู่ทางการลงทุนรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ ที่กำลังพานักธุรกิจท้องถิ่นมาไทย

นายเอเค ซูซูกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ กล่าวว่ากลุ่มนักลงทุนญี่ปุ่นสนใจลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยเฉพาะธุรกิจ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เครื่องมือแพทย์ รถยนต์ อาหาร เครื่องปรุง

จังหวัดมิเอะมีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์และอาหารของญี่ปุ่น โดยนายเอเคกล่าวว่าเขาสนใจแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลกับไทย แม้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะร่วมมือกับองค์กรไหนเป็นพิเศษ แต่ระหว่างการพูดคุยกับนายสมคิด รองนายกฯ ได้พูดถึง Flexible Campus โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ที่ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรสำหรับภูมิภาคอาเซียนของญี่ปุ่น ซึ่งหากสามารถเชื่อมต่อมหาวิทยาลัยและ SMEs ของมิเอะเข้ามาร่วมด้วยได้จริง น่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนด้านเทคโนโลยีของทั้งสองฝ่ายได้

ปัจจุบันประชากรญี่ปุ่นลดลง การใช้จ่ายในประเทศน้อยลงทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศเป็นเรื่องยาก รัฐบาลญี่ปุ่นจึงพยายามแสวงหาความร่วมมือกับนานาชาติ ซึ่งไทยยังเป็นประเทศที่ญี่ปุ่นให้ความสนใจในการลงทุนมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน