Ai Trend - Marketing Digital แบบ Personalized

14 ธ.ค. 2560 เวลา 8:07 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ในปัจจุบันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่าที่เราจะพูดได้ว่าเป็น 'โปรแกรม' ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ฝังรากไว้ในอุตสาหกรรมโฆษณานี้เช่นเดียวกับที่นักการตลาดและผู้ลงโฆษณาในเอเชียที่กำลังจับตาว่าธุรกิจโฆษณาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีประเภทนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักการตลาดทำให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเข้าใจถึงความสำคัญของการโฆษณาแบบเป็นโปรแกรม Programatic ในที่สุดแล้วผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีหน่วยงานอุตสาหกรรมและสถาบันของรัฐได้พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมหรือจัดตำแหน่งเพื่อเพิ่มมืออาชีพในปัจจุบันและเตรียมนักการตลาดรุ่นต่อ ๆ ไป ในเวลาเดียวกันเราเริ่มมองเห็นการเพิ่มขึ้นของข้อเสนอในตลาด ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ programmatic

พวกเราจะเข้าสู่วิวัฒนาการของการตลาดและการโฆษณา ในเวลาต่อไปนี้ด้วยการเพิ่มขึ้นของการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรหรือสมองกลปัญญาประดิษฐ์ แม้ว่าเซ็ตย่อยของ AI การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจะครอบคลุมกรณีการใช้งานในปัจจุบันมากที่สุดและเปิดใช้แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติส่วนใหญ่ DSPs และ SSPs แล้ว ด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติและคอมพิวเตอร์มากขึ้นจะเข้ามาสู่ตลาดการโฆษณาโดยรอบของ AI ในอุตสาหกรรมนี้เป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองและเป็นขั้นตอนต่อไปในการผลักดันการตลาดและการโฆษณาในแบบของคุณอย่างแท้จริง

การเชื่อมต่อกับการทำการตลาดแบบ Personalization ที่พยายามนำเสนอสินค้า และบริการให้ตรงกับใจผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล การตลาดแบบ Personalized Marketing ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีการนำเทคโนโลยีในด้านของ Data Management เข้ามามีส่วนช่วยในการวางแผนการตลาด ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Personalized Marketing คือการตลาดแบบส่วนบุคคล (One to One Marketing) ซึ่งเป็นการเสนอขายสินค้าหรือบริการให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด ซึ่งแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าหรือบริการแบบเดียวกัน เป็นการมุ่งประเด็นไปที่ความสนใจที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายแต่ละราย โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

ยกตัวอย่างเช่น Facebook Ads ที่แสดงผลให้เราเห็น แต่ละคนจะเห็นโฆษณาขายสินค้าที่แตกต่างกัน นั่นเป็นเพราะว่า ความต้องการและความสนใจของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน Facebook จึงได้คัดกรองข้อมูลเชิงลึกว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมและความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ แล้วเลือกที่จะแสดงผลโฆษณาที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนใจของแต่ละบุคคลนั่นเอง การตลาดแบบนี้ จะช่วยปิดการขายได้เร็วขึ้น เพราะเป็นการเสนอขายสินค้าบนพื้นฐานของความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้าได้ด้วย

 

ผู้บริหารมืออาชีพ Kosuke Sogo ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการตลาด โฆษณา และเทคโนโลยี เชิญนักข่าว ติดต่อ เพื่อสัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวโน้มเทคโนโลยี และ AI ปัญญาประดิษฐ์ ปี 2018 เพื่อเป็นทิศทางการทำธุรกิจกับประเทศไทย และเอเชีย

 

Kosuke Sogo is CEO and co-founder of AdAsia Holdings.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด