รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านบางแค พร้อมมอบของขวัญปีใหม่

06 ม.ค. 2561 เวลา 10:57 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

    วานนี้ (5 ม.ค. 61) เวลา 14.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (ศพส.บ้านบางแค) พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและมอบของขวัญปีใหม่ “อายุยืน...เยาว์” ให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ประกอบด้วย การมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้สูงอายุพร้อมชุดของขวัญสุขภาพ ซึ่ง เป็นนวัตกรรมอาหารเพื่อผู้สูงอายุ และโล่เชิดชูเกียรติสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุตามโครงการ “9 ของขวัญปีใหม่ก้าวไปกับ พม.” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ   ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ จำนวน 10.8 ล้านคน ของประชากรทั้งประเทศ โดยคิดเป็นร้อยละ 16.5 และ มีผู้สูงอายุ ที่ มีอายุ 100 ปี ประมาณ 7,000 คน ทั้งนี้ รัฐบาลได้เตรียมแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผ่านการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจเป็นต้น เพื่อ ให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุที่สูงวัยอย่างมีคุณภาพ สำหรับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปข่าว ***รับชมคลิป***