พม.จัดกิจกรรม "พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ" จ.นครสวรรค์

09 ม.ค. 2561 เวลา 6:40 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. จัดกิจกรรมอบรมสร้างแกนนำ v -spirit ยุวอาสา จ.นครสวรรค์ ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน