“พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ” โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร

19 ม.ค. 2561 เวลา 10:30 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

การจัดอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2561 โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม วันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ประกอบด้วย แกนนำv-spirit ยุวอาสา น้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ อสม.ในพื้นที่อำเภอควนขนุน และจิตอาสาจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด