พาณิชย์ เบรก!ผู้ผลิตขึ้นราคาสินค้า ย้ำปรับค่าจ้างกระทบต้นทุนน้อย

24 ม.ค. 2561 เวลา 7:52 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

พาณิชย์เบรกผู้ประกอบการขึ้นราคาสินค้า หลังนัดถกผู้ผลิตสินค้า-ห้างสรรพสินค้ากว่า100 ราย วอนขอความร่วมมือห้ามปรับขึ้น ชี้การปรับค่าจ้างขั้นต่ำกระทบต้นทุนไม่มาก ฝ่าฝืนถูกร้องเรียนมีโทษคุกไม่เกิน 7 ปีปรับไม่เกิน1.4แสนหรือทั้งจำทั้งปรับ
goodla
-24 ม.ค. 61- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้ผลิตสินค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และ ห้างค้าส่ง-ค้าปลีกสมัยใหม่รายใหญ่ ร่วมประชุมหารือถึงผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างดังกล่าว พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีสมาคมอื่น ๆ 12 สมาคม ได้แก่ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมการค้าส่ง–ปลีกไทย สมาคมตลาดสดไทย  สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย สมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย ผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือนและส่วนบุคคล สมาคมอารักขาพืชไทย (ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช) สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค กว่า 100 ราย
goodla2
ทั้งหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ประจำวัน วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บริภัณฑ์ขนส่ง และปัจจัยการเกษตร   รวมทั้ง ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ รวม 13 ราย ทั้งนี้ที่ประชุมกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือผู้ผลิต ผู้จำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายสินค้า ในราคาเดิมและไม่มีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ หากมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นจำเป็นต้องปรับราคาสินค้า ให้แจ้งกรมการค้าภายในซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป ด้านห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ ได้ขอความร่วมมือไม่ให้ปรับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน และหากมีผู้ผลิตผู้จำหน่ายรายใดปรับราคาสินค้าขอให้แจ้งกรมการค้าภายในทราบก่อน รวมทั้ง ไม่ปรับราคาอาหารปรุงสำเร็จในศูนย์อาหาร อีกทั้งได้ขอความร่วมมือให้สมาคมตลาดสดไทย กำกับดูแลราคาสินค้าในตลาดสดและราคาอาหารปรุงสำเร็จ ไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม เพื่อดูแลราคาจำหน่ายสินค้าให้เหมาะสมและเป็นธรรม จึงได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในตรวจสอบต้นทุนการผลิตสินค้าทุกชนิด และจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคาสินค้าอย่างเข้มงวดทุกช่วงการค้า ตั้งแต่ราคา ณ โรงงาน ราคาจำหน่ายส่ง และราคาจำหน่ายปลีก ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า
goodla1
หากประชาชนพบว่ามีการปรับราคาสูงขึ้น สามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ซึ่งกรมการค้าภายในจะดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้น วันละ 5-22 บาททั่วประเทศ เฉลี่ยปรับเพิ่มวันละ 10.50 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 61 ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในศึกษาผลกระทบ พบว่า การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าว มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าน้อยเพียง 0.0182 – 1.0225%  เนื่องจากสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรในการผลิต และมีสินค้าบางรายการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากใช้แรงงานในการผลิต เช่น สินค้าเครื่องแบบนักเรียนเป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด