สมาชิกเฮ! ศาลสั่ง “ร.พ.พญาไท 2” คืนสิทธิ์รักษาฟรีตลอดชีพ ตามรอยไลฟ์พริวิลเลจ ร.พ.กรุงเทพ

24 มี.ค. 2561 เวลา 5:16 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ศาลแพ่งพิพากษาให้โรงพยาบาลพญาไท 2 คืนสิทธิ์สมาชิก Phyathai Ultimate Trust Card รักษาฟรีได้ตลอดชีพ เหตุไม่ใช่ธุรกิจประกันภัย ตามรอยไลฟ์พริวิลเลจ โรงพยาบาลกรุงเทพ

ความคืบหน้ากรณีที่โรงพยาบาลพญาไท 2 บอกเลิกสัญญารักษาฟรีตลอดชีวิตในโครงการ Phyathai Ultimate Trust Card (Elite/Prime) ส่งผลให้สมาชิกส่วนหนึ่งยื่นฟ้องโรงพยาบาลพญาไท 2 ในข้อหาผิดสัญญา ละเมิดกรณียกเลิกสิทธิรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพ

ภาพ/ThaiPublica

ภาพ/ThaiPublica

ล่าสุดวานนี้ (22 มีนาคม 2561) ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษา คดีดำหมายเลขที่ ผบ. 3025/2560 ระหว่างนางบัวผิน ศรีจามร โดยนายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ที่ 1 และพวกรวม 16 คน เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องบริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด หรือ “โรงพยาบาลพญาไท 2” เป็นจำเลย ในข้อหาผิดสัญญา ละเมิดกรณีจำเลยยกเลิกสิทธิรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพที่ตกลงไว้กับสมาชิกในโครงการ Phyathai Ultimate Trust Card (Elite/Prime)

ภาพ /ThaiPublica

ภาพ /ThaiPublica

โดยอ้างว่าโครงการดังกล่าวเป็นสัญญาประกันภัย ซึ่งโรงพยาบาลไม่มีใบอนุญาตศาลแพ่งพิพากษาว่า “โครงการ Phyathai Ultimate Trust Card (Elite/Prime) ไม่ใช่ธุรกิจประกันภัย ให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญา โดยเปิดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่โจทก์ต่อไป และให้จำเลยชำระเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับโจทก์ตั้งแต่วันที่บอกเลิกสัญญา รวมทั้งสั่งให้จำเลยชำระค่าทนายความแก่โจทก์คนละ 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีคนละ 5,000 บาท”

ภาพ/ThaiPublica

ภาพ/ThaiPublica

นางสาวสสิธร องค์วาสิฏฐ์ หนึ่งในสมาชิกโครงการ Phyathai Ultimate Trust Card กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการ Phyathai Ultimate Trust Card มีสมาชิกทั้งหมด 52 คน ในจำนวนนี้มีสมาชิกที่ยอมรับเงินค่าสมาชิกคืนพร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของโรงพยาบาลพญาไท 2 ประมาณ 32 คน ส่วนที่เหลืออีก 20 คน ไม่ยอมรับข้อเสนอของโรงพยาบาลพญาไท 2 รวมตัวกันไปยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้โรงพยาบาลปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ตกลงกันไว้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมีโจทก์ 16 คน และกลุ่มที่ 2 มีโจทก์ 3 คน หลังจากศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้โรงพยาบาลพญาไท 2 เปิดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีตลอดชีพแก่โจทก์ทั้ง 16 คนแล้ว ตนก็หวังว่าทางโรงพยาบาลจะรักษาระดับการให้บริการเหมือนเดิม

วิชัย ทองแตง

วิชัย ทองแตง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้ส่งจดหมายบอกเลิกสัญญา Phyathai Ultimate Trust Card โดยให้เหตุผลว่า สัญญา Phyathai Ultimate Trust Card (Elite/Prime) ที่โรงพยาบาลพญาไททำไว้กับสมาชิกฯ เป็นสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) ซึ่งทางโรงพยาบาลพญาไท 2 ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย จึงขอยุติสัญญาและยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์แก่ท่านสมาชิกฯ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

อ่านข่าว : สคบ.มีมติฟ้องแพ่ง “ร.พ.กรุงเทพ-ร.พ.พญาไท2”

อ่านข่าว : สคบ.มีมติฟ้องแพ่ง “ร.พ.กรุงเทพ-ร.พ.พญาไท2”

โดยโรงพยาบาลพญาไท 2 คืนเงินค่าสมาชิกแรกเข้าให้กับสมาชิกเต็มจำนวน พร้อมจ่ายเงินค่าชดเชยเพิ่มในอัตรา 10% ต่อปีของจำนวนเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินค่าสมาชิกแรกเข้าจากสมาชิกจนถึงวันที่ยุติสัญญา โดยจะไม่มีการนำค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมาหักออกแต่อย่างใดทั้งสิ้น แต่จะให้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษแก่สมาชิก กรณีที่สมาชิกเข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพญาไท 2 ภายหลังยุติสัญญา สมาชิกจะได้รับส่วนลดตลอดชีพในอัตรา 50% ของยอดรวมค่ายา ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการรักษา ค่าห้องภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด

ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ถือเป็นอีกหนึ่งคดีตัวอย่าง ที่ผู้บริโภคฟ้องร้องต่อโรงพยาบาลเช่นเดียวกับสมาชิกโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับที่ฟ้องโรงพยาบาลกรุงเทพและชนะไปแล้ว 3 คดี

สำหรับ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) ซึ่งเป็น เจ้าของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาล BDMS ได้ควบรวมกิจการ โดยเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของเครือ รพ.พญาไท และเครือ รพ.เปาโล เมโมเรียล จากบริษัทเฮลท์ เน็ตเวิร์ค ของนายวิชัย ทองแตง คิดเป็นมูลค่ารวม 9,825.36 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ BDMS จำนวน 230.87 ล้านหุ้น ตีราคาหุ้นละ 37.75 บาท และเงินสดอีก 680 ล้านบาท รวมถึงรับโอนหนี้เงินกู้ และดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเฮลท์ เน็ตเวิร์ค 430 ล้านบาท นอกจากนี้ BDMS ยังทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ซื้อหุ้นโรงพยาบาลพญาไท จากรายย่อยในตลาดด้วย

 

ขอบคุณที่มา : ฐานเศรษฐกิจ : "สมาชิกเฮ!!! ศาลสั่ง “ร.พ.พญาไท 2” คืนสิทธิ์รักษาฟรีตลอดชีพ ตามรอยไลฟ์พริวิลเลจ ร.พ.กรุงเทพ"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด