ธนารักษ์เร่งแก้ร่างสัญญาปรับปรุงศูนย์ฯสิริกิติ์

กรมธนารักษ์ เร่งปรับแก้ร่างสัญญาปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระยะที่ 3 ให้รัดกุมก่อนลงนามกับ N.C.C. หลังล่าช้ามากว่า 1 ปี

วันที่ 7 เม.ย.61 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยความคืบหน้าการลงนามสัญญาโครงการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระยะที่ 3 กับ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ว่า กำลังเร่งแก้ไขรายละเอียดร่างสัญญากับเอกชนอีกเล็กน้อยตามข้อแนะนำของอัยการ เพื่อให้รัดกุม ภายใต้กรอบที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการไปก่อนหน้านี้ และ หลังปรับปรุงรายละเอียดร่างสัญญาแล้วจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา ซึ่งอาจไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอีก

ก่อนหน้านี้ นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ระบุจะปิดปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่วงปลายปีนี้ คาดในอีก 1-2 เดือนข้างหน้าจะได้ข้อสรุปสุดท้ายร่วมกับกรมธนารักษ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ปีที่แล้ว คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แก้สัญญาฯกับ เอ็น.ซี.ซี ในกลุ่มธุรกิจของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี โดยปรับอายุสัญญาเช่าเป็น 50 ปีจากเดิม 25 ปี และ ปรับปรุงอาคารเดิมให้ทันสมัย ใช้เงินลงทุนกว่า 6,000 ล้านบาท แทนแผนเดิมก่อสร้างโรงแรม 4-5 ดาว