น่าห่วง! มัคคุเทศก์รองรับทัวร์จีน ถึงจุดวิกฤติหลังร่วมมือ”แจ๊ค หม่า”

นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน ห่วงปัญหามัคคุเทศก์รองรับทัวร์จีนวิกฤติหนัก และ โรงแรมไม่เพียงพอรองรับ หลังรัฐบาลลงนามความร่วมือกับ นายแจ๊ค หม่า

นายรณรงค์ ชีวินศิริอำนวย นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน เปิดเผยว่า การลงนามส่งเสริมการท่องเที่ยวดิจิทัลระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประ เทศไทย กับ นายแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งอาลีบาบากรุ๊ป และ ฟลิกกี้ (Fliggy) บริษัทด้านท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำของจีน จะส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวของไทยในเชิงบวกแน่นอน แต่ยังประเมินไม่ได้ชัดเจนว่าจะทำให้ภาคท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มมากแค่ไหน จากเป้าหมายปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทย 11 ล้านคน ส่วนการใช้จ่ายต่อคนปกติจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1 หมื่นบาทต่อวัน ส่วนใหญ่จะพักนาน 5 คืน 6 วัน

โดยที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยมากอยู่แล้ว จึงเป็นห่วงว่า หลังรัฐบาลได้ร่วมมือกับ แจ๊ค หม่า จะทำให้โรงแรมไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ในขณะนี้ ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนมัคคุเทศก์รองรับทัวร์จีน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนประกอบอาชีพทัวร์จีนเหลืออยู่เพียง 4,000 คน จากคนมีใบอนุญาตทัวร์จีนทั้งหมด 18,000 คน เพราะส่วนที่หายไปเลิกเป็นมัคคุเทศก์และหันไปประกอบอาชีพอื่น เช่น เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นห่วงว่า แหล่งท่องเที่ยวของไทยที่ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก จะรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่ไหว

นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน กล่าวอีกว่าอยากให้รัฐบาลเข้าใจปัญหาของเอกชนและหามาตรการช่วยเหลือด้วย ทั้ง มาตรการส่งเสริมการสร้างโรงแรมที่พัก การสร้างบุคคลากรภาคท่องเที่ยวที่ผลิตไม่ทันกับการท่องเที่ยวที่เติบโตสูงมาก รวมไปถึง กฏระเบียบด้านการท่องเที่ยวที่เคร่งครัด และ การจัดเก็บภาษี ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีรายได้สูงถึง 20%