เจ้าของหอแย้ง! คิดค่าไฟหอแบบไฟบ้านไม่ได้

1 พ.ค. 2018 เวลา 7:20 น.

วันแรกของการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองผู้เช่าหอพัก ทีมข่าวสปริงนิวส์สำรวจพบว่า เจ้าของหอพักบางแห่งยืนยันไม่สามารถเก็บค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟบ้านได้ เพราะหอพักหรืออพาร์ทเมนท์เป็นประเภทธุรกิจ ที่จะต้องเสียค่าไฟตามอัตราการใช้งาน โดยเปรียบเทียบว่าหากมีการใช้ไฟมาก ค่าไฟก็จะผันแปรตามจำนวนการใช้

 

เจ้าของอพาร์ทเมนท์บอกว่าจากประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกรณีเรื่องค่าไฟที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ ต้องกําหนดอัตราค่าบริการกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาไม่เกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าและน้ําประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจ

โดยเจ้าของอพาร์ทเมนท์ มองว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะราคาค่าไฟที่อยู่อาศัยตามปกติ ต่างกับราคาค่าไฟของธุรกิจ รวมถึงราคาค่าไฟแบบนี้จะเพิ่มขึ้น หากมีกำลังการใช้ไฟมาก และถ้าต้องเก็บค่าไฟและค่าน้ำตามจริง จะส่งผลกระทบต่อเจ้าของธุรกิจประเภทนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เจ้าของบางรายต้องเก็บค่าส่วนกลางเพิ่ม เพราะธุรกิจประเภทนี้ต้องมีรายจ่ายอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น ค่าบริการแสงสว่างภายในอาคาร ค่าบริการปั๊มน้ำขึ้นใส่ถังบนดาดฟ้า ส่วนการเก็บเงินประกันก่อนเข้าพัก ทางหอพักต้องจัดเก็บล่วงหน้าหนึ่งเดือนตามประกาศของ สคบ.

พลตำรวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สคบ. รวมทั้งเครือข่าย สคบ.ทั่วประเทศให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งในช่วงแรก สคบ. จะไม่เข้าไปลงโทษกับผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่ได้ปรับแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามประกาศ แต่จะแจ้งเตือนและชี้แจงรายละเอียดให้มีการปรับแก้ไข เพื่อจะได้สร้างความเป็นธรรมกับผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคต่อไป