ข้าวหอมมะลิราคาพุ่ง! ปีนี้คนไทยกินข้าวแพง

ราคาข้าวหอมมะลิปีนี้ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกมีมาก ทำให้ปีนี้คนไทยรับประทานข้าวในราคาแพงโดยเฉพาะข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ราคาอาจพุ่งถึง 300 บาทต่อถุง

ข้อมูลจากสมาคมชาวนาไทย ระบุ ราคาข้าวหอมมะลิความชื้น 15% ล่าสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 – 17,000 บาทต่อตัน

ส่วนราคารับซื้อหน้าโรงสีเฉลี่ยอยู่ที่ 17,000 – 18,000 บาทต่อตัน สูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 3,000 – 4,000 บาทต่อตัน

ราคาขายข้าวหอมมะลิหน้าโรงสีอยู่ที่ 33,000 – 35,000 บาทต่อตัน โดยเปรียบเทียบการสีข้าว คือ ข้าวเปลือก 2 ตัน จะได้ข้าวขาว 1 ตัน

ข้าวสาร 1 ตัน สามารถผลิตข้าวบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ได้ 200 ถุง ปัจจุบันผู้บริโภคซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงเฉลี่ยอยู่ที่ถุงละ 250 บาท และ ราคาอาจจะขยับทะลุ 300 บาท

นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาไทย และ นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย มองว่า สาเหตุที่ราคาข้าวหอมมะลิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากข้าวในสต็อกของภาครัฐน้อยลง และผลผลิตข้าวหอมมะลิปีนี้คาดว่าจะต่ำกว่าเป้าที่วางไว้จาก 8-9 ล้านตันต่อปี ลดลงเหลือ 7 ล้านตันต่อปี เนื่องจากผลผลิตออกมาน้อยฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล ทำให้ยอดต้นข้าวร่วงเป็นจำนวนมาก ประกอบกับความต้องการข้าวของต่างประเทศมีมาก

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยถึงปีนี้ราคาข้าวสูงสุดในรอบ 5-6 ปี เพราะเกิดจากราคารับซื้อข้าวในตลาดโลกที่ปรับขึ้น ส่วนราคาขายข้าวสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มขึ้นทุกประเภทหากเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ข้าวเปลือกความชื้น 15% ข้าวหอมมะลิ 15,000-17,700 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 3,900-4,100 บาทต่อตัน  ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ราคา 10,000-11,500 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้น 1,100-1,800 บาทต่อตัน  ข้าวเปลือกเจ้า 5% ราคา 7,400-8,000 บาทต่อตันเพิ่มขึ้น 100-200 บาทต่อตัน  ข้าวเหนียวเมล็ดยาว ราคา 9,700-10,850 บาทต่ตัน เพิ่มขึ้น 1,600-2,200 บาทต่อตัน

อธิบดีกรมการข้าว เชื่อว่า แม้ราคาข้าวจะสูงขึ้น อาจทำให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้นนั้น ไม่น่าเป็นกังวล เพราะพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิมีพื้นที่จำกัด ขณะที่ภาครัฐมีการทำแผนผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร สามารถกำกับดูแลได้แล้ว