สมคิด เผย GDP เพิ่มขึ้น 2 ล้านล้านบาท

รองนายกรัฐมนตรี ระบุแม้ จีดีพี จะเพิ่มขึ้น 2 ล้านล้านบาท จำเป็นต้องกระจายไปยังชุมชน พร้อมตั้งทีม Google Thailand ช่วยสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอีไทย พร้อมกับมั่นใจกองทุนน้ำมันดูแลผลกระทบราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น

แนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี บรรยายในงานสัมมนา “GAME CHANGER เกมส์ใหม่ เปลี่ยนอนาคต” ว่า เศรษฐกิจของไทยไตรมาส 1 ปีนี้ขยายตัว 4.8% นับเป็นการเติบโตต่อเนื่อง เพราะปัจจัยทุกด้านขยายตัวจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จีดีพีของประเทศเพิ่มขึ้น ถึง 2 ล้านล้านบาท ซึ่งความมั่งคั่งเหล่านี้จะกระจายไปยังภูมิภาค ชุมชน ผ่านการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ ไทยนิยมยั่งยืน และเมื่อแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ ไทยต้องประกาศให้ชัดเจน และโดดเด่นในเวทีโลก เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค CLMVT เพราะเป็นจุดเชื่อมทั้ง One Belt One Raod ของจีน และ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย

 ผู้บริหาร Google ได้เข้ามาหารือแผนลงทุน เสนอแผนการตั้งทีม Google Thailand เพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาด้านเทคโนโลยี อบรมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ สร้างแพลทฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ การบริหารจัดการนโยบายรัฐ จึงมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเป็นโครงสร้างหลักในการพัฒนาประเทศ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ส่วนกรณีราคาพลังงานทยอยปรับสูงขึ้น กระทรวงพลังงานได้ใช้กองทุนน้ำมันเชื้องเพลิงเข้าอุดหนุนราคา 50% ของการปรับขึ้นในแต่ละครั้ง เพื่อลดผลกระทบจากการปรับราคาค่าโดยสาร ลดต้นทุนเกษตรกร ขณะที่กระทรวงคลังดูแลลดค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการ กระทรวงพาณิชย์ดูแลให้เอกชนช่วยตรึงราคาสินค้า ซึ่งคาดว่าหลายหน่วยงานจะร่วมดูแลปัญหาราคาพลังงานปรับสูงขึ้นมาได้