สมคิด เผย GDP เพิ่มขึ้น 2 ล้านล้านบาท

23 พ.ค. 2018 เวลา 14:19 น.

รองนายกรัฐมนตรี ระบุแม้ จีดีพี จะเพิ่มขึ้น 2 ล้านล้านบาท จำเป็นต้องกระจายไปยังชุมชน พร้อมตั้งทีม Google Thailand ช่วยสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอีไทย พร้อมกับมั่นใจกองทุนน้ำมันดูแลผลกระทบราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น

แนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี บรรยายในงานสัมมนา “GAME CHANGER เกมส์ใหม่ เปลี่ยนอนาคต” ว่า เศรษฐกิจของไทยไตรมาส 1 ปีนี้ขยายตัว 4.8% นับเป็นการเติบโตต่อเนื่อง เพราะปัจจัยทุกด้านขยายตัวจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จีดีพีของประเทศเพิ่มขึ้น ถึง 2 ล้านล้านบาท ซึ่งความมั่งคั่งเหล่านี้จะกระจายไปยังภูมิภาค ชุมชน ผ่านการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ ไทยนิยมยั่งยืน และเมื่อแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ ไทยต้องประกาศให้ชัดเจน และโดดเด่นในเวทีโลก เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค CLMVT เพราะเป็นจุดเชื่อมทั้ง One Belt One Raod ของจีน และ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย

 ผู้บริหาร Google ได้เข้ามาหารือแผนลงทุน เสนอแผนการตั้งทีม Google Thailand เพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาด้านเทคโนโลยี อบรมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ สร้างแพลทฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ การบริหารจัดการนโยบายรัฐ จึงมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีเป็นโครงสร้างหลักในการพัฒนาประเทศ

ส่วนกรณีราคาพลังงานทยอยปรับสูงขึ้น กระทรวงพลังงานได้ใช้กองทุนน้ำมันเชื้องเพลิงเข้าอุดหนุนราคา 50% ของการปรับขึ้นในแต่ละครั้ง เพื่อลดผลกระทบจากการปรับราคาค่าโดยสาร ลดต้นทุนเกษตรกร ขณะที่กระทรวงคลังดูแลลดค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการ กระทรวงพาณิชย์ดูแลให้เอกชนช่วยตรึงราคาสินค้า ซึ่งคาดว่าหลายหน่วยงานจะร่วมดูแลปัญหาราคาพลังงานปรับสูงขึ้นมาได้