คนใช้มอเตอร์เวย์ พระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน เตรียมควักตังค์จ่ายค่าผ่านทางดีเดย์ 1 ก.ค. นี้

วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ผู้ที่ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สายวงแหวนรอบนอกฯ ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน จะต้องจ่ายค่าผ่านทาง โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 15 บาท

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแทนกรมทางหลวง ตามมติคระรัฐมนตรี ปี 2554 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน โดยค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บได้ กทพ.จะนำส่งกรมทางหลวงเพื่อเข้าบัญชีเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้เก็บรักษา และจะนำไปใช้ในการบำรุงรักษาทาง สะพาน  ระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร  ไฟฟ้าแสงสว่าง  กล้อง CCTV โทรศัพท์ฉุกเฉิน และหน่วยกู้ภัย รวมถึงใช้สำหรับก่อสร้างขยายโครงข่ายมอเตอร์เวย์สายทางอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดิน รักษาวินัยทางการเงินการคลังภาครัฐ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็นไปตามกฎกระทรวง ปี 2555 คือ รถ 4 ล้อ เก็บ 15 บาท , รถ 6 ล้อ เก็บค่าผ่านทาง 25 บาท และรถที่มีล้อเกิน 6 ล้อขึ้นไป อัตรา 35 บาท