"พาณิชย์" เผย ไทยส่งออกพ.ค.โต 11.4%

21 มิ.ย. 2561 เวลา 7:41 น.

ภาคการส่งออกไทยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 11 และเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 โดยสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า มั่นใจว่าปีนี้จะโตมากขึ้น จากเศรษฐกิจโลกที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

ส่งออกพ.ค.โต 11.4%

การส่งออกของไทยในเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 11.4 หรือคิดเป็นมูลค่า 22,257 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 21,053 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวตัวร้อยละ 11.7 ส่งผลให้การค้าเกินดุล 1,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวม 5 เดือนแรกของปี 2561 การส่งออกมีมูลค่า 104,032 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 การนำเข้ามีมูลค่า 102,155 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 และการค้าเกินดุล 1,877 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกเติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 โดยการส่งออกในตลาดสำคัญยกเว้นตะวันออกกลาง ขยายตัวทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดอินเดีย และ CLMV มีการเติบโตต่อเนื่องและขยายตัวในระดับ 2 หลัก

สำหรับแนวโน้มการส่งออกปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวได้ดีและมีการกระจายตัวมากขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง แม้ในระยะสั้นอาจต้องเผชิญความผันผวนจากมาตรการการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

ด้านทิศทางราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยตลาดคาดการณ์ว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันอาจพิจารณาปรับเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อชดเชยอุปทานน้ำมันที่ลดลง รวมถึงปริมาณน้ำมันของสหรัฐฯ ก็มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น และจากความต้องการใช้น้ำมันยังเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจะเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมันให้สูงขึ้นในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นตาม

สถานการณ์ค่าเงินบาทที่เริ่มอ่อนค่าลงเป็นโอกาสดีต่อผู้ส่งออกในการเร่งผลักดันส่งออกสินค้าและทำให้รายได้การส่งออกในรูปเงินบาทสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์และทำประกันความเสี่ยง เพื่อรองรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนและสถานการณ์การค้าที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา