หนุนผู้ประกอบการไทยรุกตลาดอีคอมเมิร์ซ

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ภาครัฐเตรียมความพร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยรุกตลาดอีคอมเมิร์ซมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย

ผลักดันผู้ประกอบการไทยรุกตลาดอีคอมเมิร์ซ

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ธุรกิจอีคอมเมิร์ซของไทยมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีมูลค่ารวมกว่า 2 ล้าน 8 แสน 1 หมื่นล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.86 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 แบ่งตามประเภท คือ อีคอมเมิร์ซประเภทธุรกิจต่อธุรกิจ หรือ B2B มีมูลค่าการขายจำนวน 1,675,182 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.56 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.63 อีคอมเมิร์ซ ประเภทธุรกิจต่อลูกค้า หรือ B2C มีมูลค่าจำนวน 812,612 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.89 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.54 และอีคอมเมิร์ซ ประเภทธุรกิจต่อหน่วยงานรัฐ หรือ B2G มีมูลค่าการขายจำนวน 324,797 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.55 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.24

 ทำให้กรมฯ เตรียมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากตลาดอีคอมเมิร์ซ ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น ด้วยการจัดงาน Thailand e-Commerce Festival 2018 โดยจะการออกบูธแสดงธุรกิจของผู้ประกอบการ e-Commerce บริการจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป บริการจดโดเมนเนม โลจิสติกส์ ระบบการชำระเงินให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ