การบินไทยรับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมจาก TripAdvisor

การบินไทยได้รับรางวัล 1 ใน 11 สายการบินหลักที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย (Travelers’ Choice Major Airline – Asia)

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัล Trip Advisor Travelers’ Choice Awards 2018 จากมิสเตอร์ ไบรอัน ซอลซ์เบิร์ก (ที่ 5 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์เที่ยวบินและการล่องเรือสำราญทั่วโลก

บริษัท ทริปแอดไวเซอร์ ซึ่งในปีนี้ การบินไทยได้รับรางวัล 1 ใน 11 สายการบินหลักที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย (Travelers’ Choice Major Airline – Asia) โดยมี เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมายและบริการทั่วไป นายเฉลิมพล แก้วชินพร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน  นายวิโรจน์ ศิริโหราชัย (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารรายได้และบริการการพาณิชย์ นางมนัสนันท์ สิทธิจิรสิน (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้นบริษัท การบินไทยฯ ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

อนึ่ง เว็บไซต์ TripAdvisor เป็นเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวที่มีฐานผู้ใช้งานกว่า 350 ล้านคนทั่วโลก ได้เปิดให้สมาชิกและนักเดินทางทั่วโลกรีวิวสายการบินที่ชื่นชอบครอบคลุมสายการบินหลักทั่วโลก ซึ่งการตัดสินรางวัลจะประมวลผลจากการรีวิวของนักเดินทางทั่วโลกตลอด 12 เดือน โดยคำนึงถึงความโดดเด่นด้านการบริการ คุณภาพ และความคุ้มค่าที่ลูกค้าชื่นชอบ