ลดเวลาบล็อกเว็บขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์เหลือ 1-2 วัน

เดิมการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ต้องใช้เวลาถึง 6 เดือน กว่าจะดำเนินการเพื่อปิดกั้นเว็บไซต์ที่ละเมิดได้ แต่ขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาเพียง 1-2 วัน หลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเข้าด้วยกัน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า จะร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยลดขั้นตอนในการดำเนินการปราบปรามเหลือเพียง 1-2 วัน จากเดิมใช้เวลาประมาณ 6 เดือน

โดยได้ตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เจ้าของสินค้าที่ถูกละเมิดแจ้งความร้องทุกข์ ซึ่งศูนย์ฯ จะรีบส่งเรื่องให้สำนักงาน กสทช. โดยเร็ว เพื่อส่งเรื่องต่อยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ปิดกั้นการเข้าถึง URL หรือเว็บไซต์ต่อไป

นกจากนี้ จะร่วมกันออกจับกุมและตรวจสอบดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ว่า ไทยมีการดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจัง