ครม.แจกอีกคนละ 200 บาท เติมเงินบัตรคนจนฝึกอาชีพ

คณะรัฐมนตรี อนุมัติเติมเงินรายเดือน 100 – 200 บาท เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการฯ ให้กับผู้ถือบัตรคนจนที่ฝึกอาชีพกดเงินสดมาใช้ได้ หากเหลือเก็บไว้ใช้เดือนหน้าได้

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกรณีการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แก่ผู้มีสิทธิ์ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมติ ครม.ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ส.ค.60 และระยะที่ 2 วันที่ 9 ม.ค.61 กรณีการให้เงินช่วยผู้ถือบัตรดังกล่าว โดยระยะที่ 1 จะได้จำนวนเงินเพิ่ม 200 – 300 บาทต่อ และระยะที่ 2 เพิ่มอีก 100 – 200 บาท สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แสดงความประสงค์จะพัฒนาตนเองในแบบประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคคล โดยขึ้นอยู่กับรายได้ขั้นต่ำ

 อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและกำลังซื้อแก่ผู้ถือบัตรให้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามต้องการ สำหรับช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ และส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ จึงได้มีการเสนอให้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค – บริโภคที่จำเป็นแบบรายเดือน ตามมาตรการเดิมของมติคณะรัฐมนตรี เป็นการเติมเงินเข้าสู่กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรดังกล่าวของผู้มีสิทธิ์แทน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือน กันยายน – ธันวาคม 61 จากเดิมที่เมื่อได้รับเงินแล้วต้องใช้จ่ายในร้านธงฟ้าเท่านั้น เปลี่ยนเป็นผู้ถือบัตรสามารถถอนเงินที่เติมเข้า เป็นเงินสดผ่านผ่านตู้เอทีเอ็มและสาขาของ ธนาคารกรุงไทย ได้เลย และหากแต่ละเดือนมียอดเงินคงเหลือ สามารถสะสมไว้ใช้สำหรับเดือนต่อไปได้ ซึ่งครอบคลุมเฉพาะเงิน 100 – 200 บาท ในระยะที่ 2 เท่านั้น

 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมมนตรียังได้ให้ความเห็นชอบโครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกระทรวงการคลังร่วมกับสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ให้บริการค่ายโทรศัพท์มือถือร่วมดำเนินการ เพื่อสนับสนุนผู้ถือบัตรสวัสดิการทั้ง 11.4 ล้านคน เข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ทั้งด้านสภาพอากาศ ข้อมูลราคาสินค้า กลุ่มผู้ลงทะเบียนมีเกษตรกร 4 ล้านคน ผู้สูงอายุ 3.6 ล้านคน และกลุ่มอาชีพอิสระอื่น ยอมรับว่าแต่ละกลุ่มต้องการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกัน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเร็ว ๆ นี้