เริ่มพฤศจิกายนนี้ รัฐบาลเตรียมคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้คนจน

รัฐบาลเตรียมคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ให้ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน คาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.พิจารณาได้ใน 2 สัปดาห์นี้ เบื้องต้นคาดว่าจะคืนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน หรือมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทต่อเดือน โดยจะเริ่มในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 6 เดือน แต่ต้องรอผ่านการพิจารณาของครม. ว่าจะคืนสูงสุดเท่าไหร่

การใช้จ่ายซื้อสินค้าที่จะได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มคืนนั้น ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเท่านั้น โดยหลังผ่านการใช้จ่ายทุกๆ เดือน กรมบัญชีกลางจะทำการตรวจสอบ ก่อนจะโอนเงินคืนให้ในบัตรตามยอดการใช้จ่าย

โดยก่อนหน้านี้เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ครม.ได้เห็นชอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการระยะที่สอง ที่ผ่านการอบรมอาชีพและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินเพิ่ม 200 บาท ผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่ถึง 100,000 บาท จะได้รับเงินเพิ่ม 100 บาท สามารถนำบัตรเบิกเงินสดได้จากตู้เอทีเอ็มจากเดิมที่กำหนดให้ซื้อสินค้าจำเป็นเท่านั้น ซึ่งหากไม่ใช้ก็สามารถสมทบได้ในเดือนถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้