ค้านเก็บภาษีบุหรี่เข้ากองทุนบัตรทอง

ชาวไร่ยาสูบ เตรียมยื่นคัดค้านการเก็บภาษีจากบุหรี่เพิ่ม เพื่อนำไปสนับสนุนกองทุนบัตรทอง เพราะมองว่าจะซ้ำเติมปัญหาขายใบยาสูบไม่ได้ ขณะที่กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างรอข้อเสนอเรื่องนี้จากกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการคลังกำลังพิจารณา…

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่า ยังไม่ได้รับข้อเสนอจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการยกร่างพระราชบัญญัติ จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักสุขภาพแห่งชาติ เพื่อจัดเก็บเงินสมทบจากผลิตภัณฑ์ยาสูบในอัตรามวนละ 10 สตางค์ หรือ ซองละ 2 บาท เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณาดูว่าการออกกฎหมายดังกล่าวขัดต่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังหรือไม่ หากไม่ขัดก็คงสามารถทำได้

 

เก็บเงินเพิ่ม = กระทบอุตสาหกรรมบุหรี่ทั้งระบบ

หากมีการเก็บเงินเพิ่มอีก 2 บาทจริง ยอมรับว่า จะกระทบกับอุตสาหกรรมบุหรี่ทั้งระบบ ทั้งผู้นำเข้าและการยาสูบแห่งประเทศไทย แต่ยอมรับว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความจำเป็น เพราะเงินจากกองทุนบัตรทองไม่พอใช้ มีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินที่มีความมั่นคงและการเก็บเงินจากบุหรี่ ก็เป็นเรื่องของสุขภาพ ก็น่าจะทำได้

 

ซ้ำเติมปัญหาของชาวไร่ยาสูบ?

ด้านภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ เตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านเรื่องนี้ต่อนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพราะมองว่า การเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนบัตรทองเพิ่ม ถือเป็นการซ้ำเติมปัญหาของชาวไร่ยาสูบ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ต่อเนื่องทุกปีและเตรียมขึ้นภาษีอีกในปีหน้า ซึ่งการขึ้นภาษีรอบที่ผ่านมา ส่งผลให้การยาสูบฯ ตัดโควต้าซื้อใบยาสูบ จากราว 24 ล้านกิโลกรัม เหลือเพียง 12 ล้านกิโลกรัม หากเก็บภาษีบัตรทองจะส่งผลให้ราคาบุหรี่เพิ่มขึ้นอีก