เปิดตัว "รถเร่...น่าซื้อ" ตั้งเป้าตลาดนำร่อง 100 ราย

05 ต.ค. 2561 เวลา 5:16 น.

กระทรวงพาณิชย์เปิดตัว “รถเร่..น่าซื้อ” ยกระดับรถพุ่มพวง หรือ รถเร่ขายสินค้าตามชุมชนให้มีมาตรฐาน ขายสินค้าคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม

รถเร่...น่าซื้อต้นแบบคันแรก เปิดตัวที่ตลาดเสรี พุทธมณฑลสาย 5 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภายใต้แนวคิด “สะดวก ดี มีคุณภาพ... ราคาเป็นธรรม น้ำหนักเที่ยงตรง” โดยกระทรวงพาณิชย์ กำหนดเป้าหมายผู้ประกอบการรถเร่สำหรับตลาดนำร่อง 100 ราย กรมการค้าภายในจะสนับสนุนอุปกรณ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์โครงการฯ ในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการรถเร่ที่รับสินค้ามาจากตลาดสด และ ตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในมาเข้าร่วมโครงการฯ

หลังจากนี้จะรวบรวมและประเมินผลการตอบรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อเนื่องในระยะต่อไป เช่น การจัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความสะอาด สุขอนามัย การเก็บรักษา รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกในการใส่ใจผู้บริโภค

สำหรับหลักเกณฑ์การรับสมัครผู้ประกอบการรถเร่ เข้าร่วมโครงการ “รถเร่...น่าซื้อ” ผู้ประกอบการ/ผู้ค้ารถเร่ ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อม และสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในด้านการดูแลความเป็นธรรม ด้านราคาและปริมาณ รถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการต่อภาษีประจำปี และผู้ประกอบการ/ผู้ค้ารถเร่ หรือผู้ขับขี่รถยนต์ จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถูกต้องครบถ้วน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ค้ารถเร่ เนื่องจากเป็นช่องทางและผู้ค้าที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคโดยตรง จึงได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดทำโครงการ “รถเร่..น่าซื้อ” ขึ้น โดยกำชับให้กรมการค้าภายในตรวจสอบดูแลไม่ให้รถเร่ที่เข้าร่วมโครงการฯ เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค หากตรวจพบจะยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทันที

กระทรวงพาณิชย์ยังเชิญชวนให้รถเร่ที่เข้าร่วมโครงการฯ สมัครแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อสินค้าจากรถเร่ได้ด้วย