“ดีแทค” ผ่านคุณสมบัติประมูลคลื่น 900

ดีแทค ผู้ประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ เพียงรายเดียว ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมประมูลแล้ว ซึ่งการประมูลจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะต้องใช้เงินประมูลราว 38,000 ล้านบาท ในการได้สิทธินำคลื่นไปให้บริการ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. มีมติเห็นชอบผลการตรวจพิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต หรือ DTN เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ เพียงรายเดียว ซึ่งจะมีการประมูลในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ เวลา 9 นาฬิกา

สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิร์ตซ จะทำการประมูลคลื่นความถี่ขนาด 2×5 เมกะเฮิร์ตซ 1 ชุด /มีราคาเริ่มต้นการประมูล 37,988 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 76 ล้านบาท ซึ่งดีแทคจะต้องเคาะราคาอย่างน้อย 1 ครั้ง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

เมื่อประมูลได้แล้ว จะแบ่งการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ออกเป็น 4 งวด โดย งวดที่ 1 ชำระ 4,020 ล้านบาท /งวดที่ 2 และ 3 ชำระงวดละ 2,010 ล้านบาท /และงวดสุดท้าย ชำระเงินค่าประมูลส่วนที่เหลือทั้งหมด /แต่หากผู้ชนะการประมูลไม่นำเงินมาชำระ สำนักงาน กสทช. จะริบหลักประกัน 1,900 ล้านบาท รวมทั้งคิดค่าปรับเป็นเงิน 5,699 ล้านบาท