โลตัส ยอมรับโละคน สู้ศึกค้าปลีก โต้ ไม่ได้ปลดมากตามกระแส

“เทสโก้ โลตัส” ออกมายอมรับแล้วว่ามีการปลดพนักงานจริง เพื่อปรับโครงสร้างทีมงานให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจใหม่ แต่ยืนยันไม่ได้ปลดพนักงาน มากถึงร้อยละ 30-50 ตามกระแสข่าว ที่มีการแชร์กันเป็นจำนวนมากในโลกโซเชียลฯ

โลตัส ยอมรับโละคน สู้ศึกค้าปลีก

ฝ่ายสื่อสารองค์กรเทสโก้ โลตัส ได้ส่งหนังสือออกมาชี้แจงกระแสข่าวในโลกโซเชียลว่า “เทสโก้ โลตัส” ได้มีการปลดพนักงานให้ออกจากงานจำนวนมาก โดยยืนยันว่า ข้อมูลที่ระบุถึงพนักงานร้อยละ 30-50 ถูกจ้างให้ลาออกนั้นไม่เป็นความจริง รวมทั้งการปิดสาขาถึง 43 สาขา ก็ไม่เป็นความจริงเช่นเดียวกัน หากแต่เป็นข่าวเก่าเกี่ยวกับเทสโก้ในสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 ที่ถูกนำมาแชร์ต่อกัน โดยคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

แต่ก็ยอมรับว่า มีการยกเลิกบางตำแหน่งงานจริง เพื่อปรับโครงสร้างทีมงานให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจใหม่ที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยโครงสร้างทีมงานใหม่นี้ จะลดขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การทำงานของพนักงานง่ายขึ้น มุ่งเน้นไปที่ส่วนงานที่มีความสำคัญ สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาตัดสินใจเรื่องนี้อย่างรอบคอบ และคำนึงถึงพนักงาน โดยได้พยายามจัดทำข้อเสนอที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้ความช่วยเหลืออย่างดีแก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนี้ อีกทั้งยึดหลักการปฏิบัติต่อพนักงานทุกท่านอย่างเป็นธรรมตามกฏหมายทั้งหมด