อยากมีบ้านต้องส่อง เปิดหลักเกณฑ์ ครม.ไฟเขียวโครงการบ้านล้านหลัง

20 พ.ย. 2561 เวลา 8:37 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. จัดทำ "โครงการบ้านล้านหลัง" เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ลูกค้ารายย่อยเพื่อจัดทำหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ภายใต้วงเงินทั้งหมด 50,000 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ในทุกพื้นที่อยู่อาศัยทั่วประเทศที่ราคาซื้อไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย

สำหรับวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ ประกอบด้วย 1.ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด 2.เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร 3.เพื่อปลูกสร้างอาคารบนที่ดินรัฐ 4.เพื่อซื้ออาคาร หรือห้องชุดบรที่ดินรัฐ 5.เพื่อซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เป็นประโยชน์ในการอยู่อาศัย

ส่วนเงื่อนไขโครงการ จะได้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยผู้ขอกู้ จะต้องมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท และมีการผ่อนชำระไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้ต่อเดือน ส่วนผู้ขอกู้ที่มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีการผ่อนชำระไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้ต่อเดือน

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ ที่มีเอกสารรายได้เพื่อคำนวณความสามารถในการกู้ไม่เพียงพอ สามารถนำหลักฐานชำระค่าเช่าหรือผ่อนชำระเงินดาวน์ไม่น้อยกว่า 12 เดือนมาประกอบเป็นหลักฐานได้ ส่วนกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออมเงินสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 9 เดือน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด