คลังเตรียมพิจารณามาตรการช็อปช่วยชาติ แต่ยังไม่สรุปรูปแบบ

21 พ.ย. 2561 เวลา 13:10 น.

กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณามาตรการช็อปช่วยชาติ เบื้องต้นยังไม่สรุปรูปแบบว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีหรือไม่

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณามาตรการชอปช่วยชาติ เป็นระยะเวลา 1 เดือน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 - 15 มกราคม 2562 แนวทางเบื้องต้นของมาตรการชอปช่วยชาติในครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนๆ คือ จะกำหนดสินเค้าเฉพาะบางรายการ หรือบางกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เท่านั้น เช่น การซื้อยางล้อรถยนต์เพื่อให้มีการใช้ยางพารามากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคาพืชผลการเกษตรให้มีราคาดีขึ้น หรือการซื้อหนังสือเพื่อส่งเสริมเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ

กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณามาตรการช็อปช่วยชาติ เบื้องต้นยังไม่สรุปรูปแบบว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีหรือไม่

แต่แนวทางการให้สิทธิประโยชน์ยังไม่ได้สรุปรูปแบบที่ชัดเจน และกำลังดูในรายละเอียดว่า จะให้นำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษี หรือจ่ายชดเชยเป็นเงิน รวมถึงต้องดูว่าจะเอาเงินงบประมาณจากส่วนไหนมารองรับ เบื้องต้นคาดว่าจะใช้วงเงินน้อยกว่ามาตรการชอปช่วยชาติครั้งที่ผ่านมา

กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณามาตรการช็อปช่วยชาติ เบื้องต้นยังไม่สรุปรูปแบบว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีหรือไม่

 การกำหนดเฉพาะบางรายการสินค้า หรือบางกิจกรรมให้สามารถเข้าร่วมโครงการชอปช่วยชาติได้นั้น เนื่องจากปัจจุบันภาพรวมการบริโภคของไทยขยายตัวได้ดีขึ้นมาก จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับสินค้าทั่วไปทั้งหมดเหมือนที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด