เศรษฐกิจ

เงินมาจากไหน?? 8.2 หมื่นล้าน ช่วย 4 มาตรการรัฐแจกเงิน

4 มาตรการช่วยเหลือล่าสุด ใช้เงินจาก “กองทุนประชารัฐ” (เป็นเงินจากงบประมาณแผ่นดินเป็นรายปี 3,600 พันล้านบาท/เดือน) และเติมเข้าไปเพิ่มตามนโยบายของรัฐ อีก 8.2 หมื่นล้าน

  1. กลุ่มข้าราชการบำนาญ  25,259 ล้านบาท

      เป็นการเพิ่มเงินบำนาญ 559 ล้านบาท จำนวน 52,700 คน

        เพิ่มเงินบำเหน็จดำรงชีพ 24,700 ล้านบาท ให้ 155, 094 คน

     2. กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4,420 ล้านบาท

     ช่วยค่าเดินทางไปโรงพยาบาล 3,500 ล้านบาท จำนวน 3.5 ล้านคน คนอายุ 65 ปี ให้ 1 พันบาท ครั้งเดียว

    ช่วยค่าเช่าบ้าน 920 ล้านบาท จำนวน 2.3 แสนคน (ผู้สูงอายุที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตัวเอง มีมาตรการช่วยบรรเทา ให้ค่าเช่าบ้าน 400 บาทให้คนอายุ 60 ปีขึ้นไปมี 2.2 แสนคน ให้ 10 เดือน ธ..61-..62

   3. กลุ่มผู้ถือบัตรคนจน 34,250 ล้านบาท

    ช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ 2.7 หมื่นล้านบาท จำนวน 8.2 ล้านครัวเรือน (ให้ 10 เดือน ธ..61-..62)       

       ช่วยค่าใช้จ่ายปลายปี  7,250 ล้านบาท จำนวน 14.5 ล้านครัวเรือน (คนละ 500 บาทครั้งเดียว + เก็บตกคนถือบัตรเข้ามาใหม่ 3.1 ล้านคน ได้รับส่วนนี้เช่นกัน)

   4. กลุ่มชาวสวนยางพารา 18,000 ล้านบาท

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อธิบายว่า  ต้องแบ่งเป็น 2 ส่วน หากเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ใช้งบฯกองทุนประชารัฐ (ที่ได้จากงบประมาณแผ่นดิน) ส่วนที่ช่วยผู้สูงอายุและข้าราชการเกษียณอายุเป็นงบประมาณแผ่นดินเป็นการจัดสรรของกรมบัญชีกลาง

ผู้อำนวยการ สศค. เสริมว่า อย่างไรก็ตาม ส่วนผู้สูงอายุ มีการใช้เงินบำเหน็จดำรงชีพ จากหลักเกณฑ์เดิม ถ้าขรก.เสียชีวิตก่อน ทายาทจะเป็นผู้ได้รับเงินตกชีพ 30 เท่าของเงินบำนาญ เมื่อย้อนกลับมามองกันว่าคนเกษียณที่มีอายุยืนยาว ไม่มีสิทธิใช้เงินก้อนนี้ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ นำออกมาครึ่งหนึ่ง 15 เท่าออกมาให้คนเกษียณเป็น 2 ช่วง อายุ 60 รับไปครึ่งหนึ่ง ไม่เกิน 2 แสนบาท อายุ 65 รับไปอีกส่วน ไม่เกิน 2 แสนบาท รวมทั้งหมดไปเกิน 4 แสน คือ 15 เท่าของเงินบำนาญที่ได้รับรายเดือน เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และมีการขยายหลักเกณฑ์อีกให้ 15 เท่าที่เหลือก็ยังอยู่ ขยับลิมิตขึ้นไปเป็น 5 แสน คนที่มีเงินบำนาญค่อนข้างสูง จะมีลิมิตที่ 5 แสน แสนสุดท้ายไปเบิกตอนอายุ 70 ปี

ทั้งนี้ บำเหน็จดำรงชีพ ขรก.บำนาญ ซึ่งแตกมาจากบำเหน็จตกทอด แบ่งมาใช้ก่อน รับเงินช่วงอายุ 60 ปี 65 ปี และมาเพิ่มมาอายุ 70 ปีเท่ากับ1 แสนบาท ไปช่วยขรก.บำนาญที่ไม่ได้เงินเต็ม 1 หมื่นให้ได้เต็มจำนวน 10,000 บาท รวมแล้ว 25,529 ล้านบาท เป็นงบฯแผ่นดิน เป็นส่วนของกรมบัญชีกลางดูแล จัดสรร

นายลวรณ ชี้แจงถึงกองทุนประชารัฐ ที่ช่วยคนจน ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการจัดสรรปีงบประมาณมาใส่ เงินใช้ทุกเดือน ประมาณ 3.6 พันล้าน/เดือน (ประมาณ 4หมื่นล้าน/ปีเป็นเงินโยกไปไว้ในบัตร เมื่อมีมาตรการใหม่ก็เติมเงิน 38,000 ล้าน 4 มาตรการนี้เข้าไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ส่วนหนึ่งไม่ได้ให้ถาวร คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องมาพัฒนาอาชีพให้สามารถสร้างรายได้ เมื่อพ้นความยากจน หลุดการใช้บัตรคนจน หลังพัฒนาคุณภาพชีวิต หลุดออกไป เพราะการใช้เงินงบประมาณ มีจำกัด และต้องทำให้มาตรการมีความคุ้มค่า ส่วนผู้สูงอายุ 8 ล้านคน เป็นผู้มีรายได้น้อย 4.6 ล้านคน อีก 3.4 ล้านคนแก่ตามอายุ จากนี้ต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์ดูแลดีๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ยอมสละสิทธิ์ ให้รัฐนำงบฯไปใช้ในส่วนอื่น