7บาทก็อุ่นใจ ! คปภ.เปิดประกันภัยช่วงปีใหม่ รองรับประชาชนเดินทาง

26 พ.ย. 2561 เวลา 12:38 น.

ตลอดเดือนธันวาคมนี้ ประชาชนที่จะเดินทางไปยังภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่จะอุ่นใจมากขึ้น เพราะมีประกันภัย 7 บาท และประกันภัย 10 บาทพลัส โดยมียอดการคุ้มครองสูงสุด 1 แสนบาท

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. พร้อมด้วยตัวแทนนายหน้าประกันภัย และผู้ประกอบการขนาดใหญ่สินค้าอุปโภค-บริโภค ร่วมแถลงเปิดตัวประกันภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อยกระดับการเข้าถึงช่องทางประกันภัยของประชาชนในการเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยรูปแบบของประกันภัยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ประกันภัย 7 บาท คุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ ไม่รวมถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท ส่วนกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากการฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท

ส่วนกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาทพลัส ให้ความคุ้มครองประกันภัย 7 บาท แต่เพิ่มการคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 2 แบบนี้ จะขยายฐานการประกันภัยมากขึ้น คือผู้ประกอบการสามารถซื้อ เพื่อมอบให้ลูกค้า หรือพนักงานได้จาก 16 บริษัทประกันภัย ส่วนประชาชนทั่วไป สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ที่ธนาคารออมสิน และเคาท์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ โดยจะมีผลการคุ้มครองตั้งแต่วันที่เริ่มสมัคร