Breaking news : ครม.ไฟเขียวช็อปช่วยชาติ15ธ.ค.-16ม.ค. 3รายการ ลดหย่อนภาษี

04 ธ.ค. 2561 เวลา 8:13 น.

ครม. เห็นชอบ “มาตรการช้อปช่วยชาติ” ซื้อสินค้า “ยางล้อรถ-หนังสือ-สินค้าโอทอป” ได้ลดภาษี เป็นปีแรก ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 61 - 16 ม.ค.62 ระยะเวลา 1 เดือน กระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ (ช็อปช่วยชาติ) โดยปีนี้จะให้ความสำคัญกับการกระตุ้นผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ำ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการเรียนรู้ทางหนังสือ และส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชน

มาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้มีรายได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าซื้อสินค้าในช่วงตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.61-16 ม.ค.62 ไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมาตรการดังกล่าวจะคร่อมปี ดังนั้นขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายว่าเกิดขึ้นในช่วงปีใดก็จะสามารถนำไปหักลดหย่อนได้ในปีนั้น หรือหากซื้อทั้ง 2 ปี ก็จะสามารถหักได้ทั้ง 2 ปี แต่รวมกันต้องไม่เกินไม่เกิน 15,000 บาท

ผู้ใช้สิทธิดังกล่าวสามารถซื้อสินค้าได้ 3 ประเภท คือ

1.สินค้าโอท็อปที่ลงทะเบียนไว้กับกรมการพัฒนาชุมชน โดยผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และต้องระบุว่าเป็นการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

2.หนังสือหรือ e-Book แต่ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเช่นกัน

3.ยางล้อรถยนต์ ล้อรถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน โดยซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งซื้อวัตถุดิบจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยผู้มีเงินได้จะต้องมีหลักการซื้อสินค้าเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และหลักฐานที่เป็นคูปองจาก กยท.

"กยท.จะไปดำเนินการแจกคูปองให้กับร้านค้า ซึ่งจะเริ่มโครงการวันที่ 15 ธ.ค.ก็คงต้องดำเนินการให้ทัน ส่วนค่าเปลี่ยนล้อรถ ค่าถ่วงยาง ไม่รวมอยู่ใน 15,000 บาท"นายณัฐพร กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด