กรุงเทพฯ ครองอันดับ 2 สวรรค์นักท่องเที่ยวชั้นดี

05 ธ.ค. 2561 เวลา 6:40 น.

ผลวิจัยตลาด ระบุ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่งผลกระทบต่อรายได้การท่องเที่ยวทั่วโลกลดลง ขณะที่ กรุงเทพมหานคร ครองอันดับ 2 เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

บริษัทวิจัยการตลาด ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยรายงาน 100 อันดับเมืองที่มีผู้ท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกประจำปี 2561 โดยกรุงเทพมหานคร อยู่อันดับ 2 ตามหลังฮ่องกง ซึ่งครองอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 และคาดการณ์ว่าจำนวนการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกในปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 แตะ 1,400 ล้านทริป สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในกรุงเทพมหานครปีนี้ อยู่ที่ราว 23 ล้าน 6 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 จากปี 2560 แต่เติบโตลดลงจากปีก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 8.5 คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในกรุงเทพมหานครปี 2563 จะเพิ่มขึ้นเป็น 28 ล้าน 5 แสนคน และในปี 2568 จะเพิ่มขึ้นเป็น 39 ล้าน 8 แสนคน

ผลวิจัยตลาด ระบุ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่งผลกระทบต่อรายได้การท่องเที่ยวทั่วโลกลดลง ขณะที่ กรุงเทพมหานคร ครองอันดับ 2 เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

ผลวิจัยตลาด ระบุ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่งผลกระทบต่อรายได้การท่องเที่ยวทั่วโลกลดลง ขณะที่ กรุงเทพมหานคร ครองอันดับ 2 เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

ผลวิจัยตลาด ระบุ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่งผลกระทบต่อรายได้การท่องเที่ยวทั่วโลกลดลง ขณะที่ กรุงเทพมหานคร ครองอันดับ 2 เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

ส่วน จังหวัดภูเก็ต ยังคงรั้งอันดับที่ 11 ของโลก แต่อัตราเติบโตขยายตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบปีก่อน ที่เติบโตร้อยละ 12 โดยมียอดนักท่องเที่ยวราว 11 ล้าน 9 แสนคน ขณะที่ เมืองพัทยา ลดลงจากอันดับ 24 เป็น 25 แต่อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.1 จากปีก่อน ที่เติบโตร้อยละ 5.3 โดยมียอดนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 8 ล้าน 6 แสน 2 หมื่นคน

ผลวิจัยตลาด ระบุ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่งผลกระทบต่อรายได้การท่องเที่ยวทั่วโลกลดลง ขณะที่ กรุงเทพมหานคร ครองอันดับ 2 เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

ผลวิจัยตลาด ระบุ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่งผลกระทบต่อรายได้การท่องเที่ยวทั่วโลกลดลง ขณะที่ กรุงเทพมหานคร ครองอันดับ 2 เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

ผลวิจัยตลาด ระบุ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่งผลกระทบต่อรายได้การท่องเที่ยวทั่วโลกลดลง ขณะที่ กรุงเทพมหานคร ครองอันดับ 2 เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

ทั้งนี้ ยูโรมอนิเตอร์ เตือนว่า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน อาจส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวทั่วโลกในปีนี้ลดลง 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 5 หมื่น 8 พัน 8 ร้อยล้านบาท โดยไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะสงครามการค้ามากที่สุด อยู่ที่ประมาณ 227 ล้านดอลลาร์ หรือราว 7,429 ล้านบาท ขณะที่ฮ่องกงได้รับผลกระทบ 222 ล้านดอลลาร์ หรือราว 7,266 ล้านบาท และญี่ปุ่นกระทบ 218 ล้านดอลลาร์ หรือราว 7,135 ล้านบาท

ผลวิจัยตลาด ระบุ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่งผลกระทบต่อรายได้การท่องเที่ยวทั่วโลกลดลง ขณะที่ กรุงเทพมหานคร ครองอันดับ 2 เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

ผลวิจัยตลาด ระบุ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่งผลกระทบต่อรายได้การท่องเที่ยวทั่วโลกลดลง ขณะที่ กรุงเทพมหานคร ครองอันดับ 2 เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด