บอร์ดขนส่งไฟเขียวขึ้นค่ารถเมล์ 1 บาท – รถทัวร์ปรับขึ้น 10% ดีเดย์ 21 ม.ค. 62

หลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ซึ่งมีนายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ซึ่งใช้เวลาการประชุมเกือบ 4 ชั่วโมง มีมติปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. และรถร่วมบริการฯ ในอัตรา 1 บาท โดยรถเมล์ร้อนจากเดิม 9 บาท เป็น 10 บาท และรถเมล์ ขสมก. จากเดิม 6.50 บาท เป็นไม่เกิน 10 บาท ส่วนรถปรับอากาศเพิ่มระยะละ 1 บาท จากเดิม 11-23 บาทต่อเที่ยว เป็น 12-24 บาทต่อเที่ยว

ขณะที่รถร่วม บขส. ให้ปรับราคาขึ้นไม่เกิน 10% แบ่งเป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย ระยะทาง 40 กิโลเมตร(กม.)แรก เดิม 0.49 บาทต่อ กม. เป็น 0.53 บาทต่อ กม., 40-100 กม. เดิม 0.44 บาทต่อกม. เป็น 0.48 บาทต่อกม., 100-200 กม. เดิม 0.40 บาทต่อกม. เป็น 0.44 บาทต่อกม. และเกิน 200 กม. เดิม 0.36 บาทต่อกม. เป็น 0.39 บาทต่อกม.

โดยที่ประชุมให้ ปรับราคาขึ้นในตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.62 เสนอต่อนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้หาก กระทรวงคมนาคม และรัฐบาลเห็นด้วยกับมาตรการเยียวยา หรือมีมาตรการเยียวยาอื่นๆ ก็จะกลับมาพิจารณาอีกครั้ง