รมว.วิทย์ ลงใต้ บรรยาย BCG "โมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อพัฒนาภาคใต้"

15 ธ.ค. 2561 เวลา 6:38 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ "โมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อพัฒนาภาคใต้"

วานนี้ (14 ธ.ค. 61) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้การสนับสนุน Innovation Hub และ Big Rock พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน" และร่วมเสวนา “การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ "BCG in action @ Southern of Thailand : ด้ามขวาน 4.0"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ

โดยมีคณะนักวิจัย ทั้งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคใต้ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟัง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ

สำหรับ"BCG" คือ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ มาจาก Bioeconomy (ไบโอ-อีโคโนมี่) (เศรษฐกิจชีวภาพ) Circular economy (เซอคิวล่า อีโค-โนมี่) (เศรษฐกิจหมุนเวียน) และ Green economy (กรีน อีโค-โนมี่) (เศรษฐกิจสีเขียว) ซึ่งรัฐบาลจะนำแนวคิดเศรษฐกิจ ทั้ง 3 มาหลอมรวม เป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ

ภายใต้หลักคิด 3 ประการ คือ สอดรับกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างถ้วนหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ "SDG" ขององค์การสหประชาชาติ ที่ต้องการร่วมกันพัฒนาความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติ และดูแลโลกในทุกมิติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ

ทั้งนี้ การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าจากโครงการที่ผ่านมา และอธิบายให้ทีมนักวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคใต้ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจถึงโมเดลเศรษฐกิจ "BCG" แล้ว ยังเป็นการรับฟังทุกข้อเสนอ เพื่อรวบรวมความคิดเห็น และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด