อภ.ทุ่มงบ 10 ล้าน เดินหน้าสกัดน้ำมันกัญชา ลั่นได้ใช้ปี 62

15 ธ.ค. 2561 เวลา 8:41 น.

บอร์ดคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมอนุมัติงบ 10 ล้าน ทำการปลูกกัญชาเร่งด่วน คาดปลูกได้ในเดือนมกราคม ปี 62 พร้อมขอสภาพัฒน์ใช้งบกลาง 130 ล้าน ในการปลูกและสกัดระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่โรงงานยารังสิต เตรียมทำหนังสือถึงสภาพัฒน์เห็นชอบใน ธ.ค.นี้

อภ.ทุ่มงบ 10 ล้าน เดินหน้าสกัดน้ำมันกัญชา ลั่นได้ใช้ปี 62

นายแพทย์โสภณ เฆมธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ในวาระพิเศษ ว่า ตามที่ องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์เพื่อให้มีการใช้ยาสมุนไพรในประเทศ ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ซึ่งแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยพัฒนาการสกัดและผลิตภัณฑ์จากกัญชาของกลาง แต่มีปัญหาว่าพบสารเคมีปนเปื้อน ไม่สามารถเอามาใช้ได้ จึงจะมีการปลูกกัญชาใช้เอง ล่าสุดที่ประชุมอนุมัติงบเร่งด่วนให้ 10 ล้านบาท ตอนนี้เดินหน้าติดตั้งระบบเพาะปลูก ชั้น 2 อาคารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์เพื่อให้ได้น้ำมันกัญชามาใช้ภายในเดือน พ.ค.2562

บอร์ดคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมอนุมัติงบ 10 ล้าน ทำการปลูกกัญชาเร่งด่วน คาดปลูกได้ในเดือนมกราคม ปี 62 พร้อมขอสภาพัฒน์ใช้งบกลาง 130 ล้าน ในการปลูกและสกัดระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่โรงงานยารังสิต เตรียมทำหนังสือถึงสภาพัฒน์เห็นชอบใน ธ.ค.นี้

นอกจากนี้บอร์ด อภ.ยังได้อนุมัติให้ทำเรื่องของบกลาง 130 ล้านบาท สำหรับสำหรับปรับปรุงอาคารและติดตั้งระบบเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ โดยจะทำเรื่องขอไปยังสภาพัฒน์ ภายในเดือน ธ.ค.นี้ ส่วน ระยะที่ 3 เป็นการขยายขนาดการปลูกและการผลิตสารสกัดกัญชาสู่ระดับอุตสาหกรรม โดยใช้พื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่อไป หากจำเป็นต้องหาผู้ร่วมทุนขอยืนยันว่าต้องเป็นผู้ประกอบการไทยเท่านั้น

บอร์ดคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมอนุมัติงบ 10 ล้าน ทำการปลูกกัญชาเร่งด่วน คาดปลูกได้ในเดือนมกราคม ปี 62 พร้อมขอสภาพัฒน์ใช้งบกลาง 130 ล้าน ในการปลูกและสกัดระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่โรงงานยารังสิต เตรียมทำหนังสือถึงสภาพัฒน์เห็นชอบใน ธ.ค.นี้

ขณะที่นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า สำหรับระยะเร่งด่วนที่จะปลูกให้ได้ คาดว่า อย่างเร็วคือปลาย ม.ค. 2562 หรืออย่างช้าก็ต้น ก.พ. 2562 ซึ่งต้องใช้เวลาในการปลูกแต่ละรอบประมาณ 10 สัปดาห์ ซึ่งเมื่ออนุมัติงบประมาณแล้วก็ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เพื่อให้สามารถดำเนินการปลูกได้ทันที ส่วนในการของบกลางจากสภาพัฒน์ ก็จะทำหนังสือถึงสภาพัฒน์ให้ได้ภายในธันวาคมนี้

บอร์ดคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมอนุมัติงบ 10 ล้าน ทำการปลูกกัญชาเร่งด่วน คาดปลูกได้ในเดือนมกราคม ปี 62 พร้อมขอสภาพัฒน์ใช้งบกลาง 130 ล้าน ในการปลูกและสกัดระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่โรงงานยารังสิต เตรียมทำหนังสือถึงสภาพัฒน์เห็นชอบใน ธ.ค.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด