แพ้ซ้ำ!! รพ.กรุงเทพ ถูกสั่งคืนสิทธิ “รักษาตลอดชีพ” สมาชิกคลับไลฟ์ฟริวิเลจ

20 ธ.ค. 2561 เวลา 3:16 น.

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้รพ.กรุงเทพ กลับไปทำตามข้อตกลงโครงการเอกสิทธิ์ของคุณภาพชีวิต (ไลฟ์พริวิเลจ) รักษาสมาชิกตลอดชีพ

ศาลอุทธรณ์พิพากษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม โดยนางจุฑาทิพย์ สนิทพันธุ์ และพวกรวม 6 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)จำเลย ซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วว่า แผ่นพับโฆษณาโครงการเอกสิทธิ์คุณภาพชีวิตและเปิดสโมสรไลฟ์พริวิเลจคลับ ได้ระบุให้สมาชิกได้รับเอกสิทธิ์พิเศษสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากศูนย์ Customer Service ที่คอยให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินและให้คำแนะนำเบื้องต้น มี Member Loung เพื่อพักผ่อนระหว่างรอแพทย์หรือรอรับยาและกฎระเบียบข้อบังคับระบุไว้ว่ามีชื่อคลัปไลฟ์ พริวิเลจ เป็นการเรียกเก็บค่าสมาชิก หรือค่าบริการล่วงหน้าเป็นทุนในการประกอบธุรกิจของจำเลย โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย มิใช่เป็นเบี้ยประกัน ตามที่รพ.กรุงเทพกล่าวอ้าง

ในประเด็นที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทย์และสมาชิกอื่นเข้ารักการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นและจำเลยต้องชำระเงินให้แก่โรงพยาบาลอื่นกรณีนี้จึงเป็นเพียงข้อยกเว้นในการดูแลรักษาพยาบาลโจทก์และสมาชิกอื่นในกรณีฉุกเฉินการที่จำเลยจ่ายเงินให้แก่โรงพยาบาลอื่นไปเป็นข้อยกเว้นที่จาเลยปฏิบัตินอกเหนือไปจากข้อตกลงซึ่งอาจจะเป็นเพราะต้องการสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกเท่านั้นกรณีจึงไม่ใช่การตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือชดใช้เงินจํานวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น

คำตัดสิน กรณีรพ.กรุงเทพปิดโครงการ พิเคราะห์แล้วว่า เกิดจากปัญหาด้านการเงินมากกว่าปัญหาด้านกฎหมาย หรือมาตรฐานบัญชีตามที่กล่าวอ้าง จึงไม่สามารถนำมาเป็นข้อตัดสินสัญญาทางกฎหมายได้ ศาลอุทธรณ์จึงมีคำสั่งให้ รพ.กรุงเทพกลับไปดำเนินการเปิดโครงการไลฟ์พริวิเลจ และดูแรักษาตลอดให้แก่ผู้สมัครเป็นสมาชิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด