เศรษฐกิจ

กสทช.แจกเน็ตฟรีคนจน 1.2 ล้านราย เริ่มใช้ 1 พ.ค.นี้

กสทช. เดินหน้าแจกเน็ตความเร็วสูงฟรี 3 ปี ให้ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ชายแดน กว่า 401,463 ครัวเรือน ครอบคลุม 1.2 ล้านคน เริ่มวันที่ 1 พ.ค. 2562

แจกเน็ตฟรีคนจน 1.2 ล้านราย เริ่มใช้ 1 พ.ค.นี้

พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช.ได้จัดโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายแดน ขานรับนโยบายรัฐบาล ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความเจริญสู่ชนบท โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 พ.ค. 2562 ครอบคลุมพื้นที่ในส่วนที่กสทช. รับผิดชอบ 3,920 หมู่บ้าน จำนวน 607,966 ครัวเรือน คิดเป็นประชากรในพื้นที่ชายขอบจำนวน 1,823,898 คน และมีหมู่บ้านในพื้นที่ชนบทอีก 15,732 หมู่บ้าน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า กสทช.เริ่มส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้อาศัยในพื้นที่โครงการเน็ตชายขอบ และเป็นผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทางไปรษณีย์ จำนวน 31,740 ครัวเรือน โดยจะส่งหนังสือไปยังครัวเรือนจนครบ 401,463 ครัวเรือน ตั้งแต่ 15 ม.ค.2562

ทั้งนี้ เมื่อได้รับจดหมายแล้ว ขอให้ส่งหลักฐานยืนยันตามแบบตอบรับ ที่แนบไปพร้อมหนังสือแจ้งสิทธิ์ ส่งไปรษณีย์ใกล้บ้านไม่ต้องติดแสตมป์ มายังสำนักงานกสทช. โดยกสทช.จะจ่ายค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ที่อัตราความเร็ว 30/10 Mbps เป็นระยะเวลา 36 เดือน เริ่มต้นให้บริการได้ตั้งแต่เดือน พ.ค.2562 เป็นต้นไป และสิ้นสุดโครงการพร้อมกัน สิ้นเดือน เม.ย.2565

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

โครงการนี้ครอบคลุม 3,920 หมู่บ้าน โดยมีจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Free WiFi) ทั้งในชุมชนและหน่วยงานของรัฐในหมู่บ้านเป้าหมาย 5,992 จุด แบ่งเป็นติดตั้งในชุมชนในหมู่บ้าน 3,912 จุด โรงเรียน 1,210 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. 107 แห่ง รวมถึงมีศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์ USO Net) จำนวน 763 ศูนย์