“กรุงไทย” ปลื้ม! ผลประกอบการปี 61 กำไรพุ่ง 2.8 หมื่นล้าน

ธนาคารกรุงไทยโชว์ผลประกอบการปี 2561 กำไรสุทธิ 28,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27%

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยและกลุ่มธนาคาร มีกำไรสุทธิปี 2561 รวม 28,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.0% จากปีก่อน โดยกำไรสุทธิของกลุ่มธนาคารกรุงไทยในไตรมาส อยู่ที่ 6,159 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากสินเชื่อ เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ และสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน โดยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NIM อยู่ที่ 3.13% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวจากไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งเท่ากับ 3.12% ส่วนค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สำหรับอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 18.19% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ 17.45% ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และครอบคลุมถึงความสามารถในการรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต