Spring News

ทอท.ยกเลิกห้องสูบบุหรี่ในอาคารผู้โดยสาร เริ่มวันนี้วันแรก

03 ก.พ. 2562 เวลา 4:03 น.

ท่าอากาศไทย ยกเลิกห้องสูบบุหรี่ภายในอาคารผู้โดยสาร 6 แห่งทั่วประเทศ จัดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เริ่มตั้งแต่วันนี้ (3ก.พ.) เป็นต้นไป

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. กล่าว ทอท.รับผิดชอบในการบริหารท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่

ทอท.ยกเลิกห้องสูบบุหรี่ในอาคารผู้โดยสาร เริ่มวันนี้วันแรก

  • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • ท่าอากาศยานดอนเมือง
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต
  • ท่าอากาศยานเชียงใหม่
  • ท่าอากาศยานหาดใหญ่
  • ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้สถานที่ราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงท่าอากาศยาน เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยได้ดำเนินการยกเลิกห้องสูบบุหรี่ภายในอาคารสำนักงานและอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง รวมทั้งได้ดำเนินการเก็บอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ทั้งหมดตั้งแต่วันนี้ ( 3 กุมภาพันธ์) เป็นต้นไป หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000.- บาท

ทั้งนี้ ทอท.ได้พิจารณาจัดพื้นที่นอกอาคารเป็นเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถสอบถามข้อมูลสถานของพื้นที่สูบบุหรี่ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของแต่ละท่าอากาศยาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด