"กสทช." เรียกคืนคลื่น 2600 เร่งประมูล "ส.ค.- ก.ย." นี้

06 มี.ค. 2562 เวลา 3:34 น.

"กสทช." เร่งเรียกคืนคลื่น 2600 MHz จาก "อสมท." คาดหากไร้อุปสรรค สามารถจัดประมูลได้ในเดือน สิงหาคมหรือกันยายน นี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดกสทช. มีมติเรียกคืนคลื่นความถี่ 2600 เมกกะเฮิรตซ์ จากบริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) จำนวน 154 เมกะเฮิรตซ์ กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก และกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 12 เมกะเฮิรตซ์ ส่วนที่เหลือเป็นคลื่นที่กรมประชาสัมพันธ์ ถือครอง รวม 190 เมกะเฮิรตซ์

โดยกำหนดวันสิ้นสุดการใช้งานคลื่นความถี่ นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เป็นเวลา 45 วัน โดยให้มีระยะเวลาที่ใช้งานคลื่นต่อไปได้อีก 120 วัน

ส่วนขั้นตอนการเยียวยา สำนักงานฯ ได้ทำหนังสือแจ้งผู้ถือครองทั้ง3 ราย เพื่อตั้งกรรมการเยียวยา

พร้อมกันนี้ยังอนุมัติงบกลางจำนวน 7.5 ล้านบาท เป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่จากสถาบันการศึกษา 3 แห่ง คือ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สถาบันละ 2.5 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า หากเป็นไปตามกำหนด จะจัดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ได้ ในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 นี้