ข่าว เศรษฐกิจ

เติมด่วน ! พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน ขึ้นเบนซิน 50 สต. เว้น E85 ปรับ 30 สต. ,ดีเซล ขึ้น 30 สต.

PTTOR และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์เพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนดีเซล ดีเซลพรีเมียม และ B20 เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 11 มี.ค. 2562 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน35.86 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอลล์ 95 ลิตรละ 28.45 บาท,E20 ลิตรละ 25.44 บาท, แก๊สโซฮอลล์ 91 ลิตรละ 28.18 บาท, E85 ลิตรละ 20.44บาท, ดีเซล 27.59บาทต่อลิตร , ดีเซลพรีเมียม 31.19 บาทต่อลิตร, ดีเซลหมุนเร็ว-B20 ลิตรละ 22.59 บาท โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร