ข่าว

เติมด่วน ! พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน ขึ้นเบนซิน 50 สต. เว้น E85 ปรับ 30 สต. ,ดีเซล ขึ้น 30 สต.

PTTOR และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์เพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนดีเซล ดีเซลพรีเมียม และ B20 เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 11 มี.ค. 2562 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน35.86 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอลล์ 95 ลิตรละ 28.45 บาท,E20 ลิตรละ 25.44 บาท, แก๊สโซฮอลล์ 91 ลิตรละ 28.18 บาท, E85 ลิตรละ 20.44บาท, ดีเซล 27.59บาทต่อลิตร , ดีเซลพรีเมียม 31.19 บาทต่อลิตร, ดีเซลหมุนเร็ว-B20 ลิตรละ 22.59 บาท โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร