ข่าว

ธอส.เตรียมเปิดให้จองสิทธิ์กู้ “บ้านล้านหลัง” เฟส 2 ส.ค.-ก.ย.นี้

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคม-กันยายน นี้ ธนาคารจะเปิดให้ประชาชนจองสิทธิ์กู้ซื้อบ้านล้านหลัง เฟส 2 โดยจะปรับเงื่อนไขปล่อยกู้ให้เลือกกู้ได้ยาวถึง 40 ปี กับ 50 ปี แต่ต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าด้วยว่า หากต้องการผ่อนชำระยาวขึ้น ค่างวดต่อเดือนจะถูกลงจากเดิม 3,800 บาทต่อเดือน แต่ก็จะทำให้ภาระหนี้โดยรวมเพิ่มขึ้นด้วย และผู้มีรายได้น้อยต้องหาผู้กู้ร่วม

นอกจากนี้ จะขยายวงเงินปล่อยสินเชื่อจากร้อยละ 90 ของราคาสินทรัพย์ เพิ่มเป็นร้อยละ 95-100 เฉพาะลูกค้าสวัสดิการข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจขณะเดียวกัน ยังพิจารณาคิดอัตราดอกเบี้ยกู้ต่ำกว่า ร้อยละ 3 แต่จะให้เฉพาะผู้ที่จองสิทธิ์บ้านล้านหลังที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน