ข่าว

แบงก์ชาติประกาศ ให้วันที่ 3 มิ.ย. เป็นวันหยุดธนาคาร – สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

แบงก์ชาติ ออกประกาศ ให้วันที่ 3 มิ.ย.เป็นวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกาประกาศเรื่อง การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) โดยมีเนื้อหาว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้พนักงานของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ