ข่าว

ไทยตั้งเป้าติด 20 ประเทศทำธุรกิจง่าย [คลิป]

รัฐบาลตั้งเป้ายกระดับความง่ายในการดำเนินธุรกิจ ให้ติด 1 ใน 20 ประเทศแรกของโลก หลังปีนี้อยู่ในอันดับที่ 27

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผู้แทนทีมวิจัยจากธนาคารโลกได้เข้าเยี่ยม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. พร้อมหารือเรื่องการลดอุปสรรคในการทำธุรกิจในประเทศ ซึ่งในปี 2562 ไทยอยู่ที่อันดับ 27 ของโลก จากทั้งหมด 190 ประเทศ และอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน ในการจัดอันดับประเทศ ที่มีความง่ายในการดำเนินธุรกิจ หรือ Doing business

ซึ่งนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ไทยให้ความสำคัญกับการจัดอันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจ โดยจะปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้การประกอบธุรกิจทำได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีค่าใช้จ่ายถูกลง รวมทั้งจะบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ กับ เอกชน และนำระบบดิจิตอลมาใช้ในการปรับปรุง ลดขั้นตอน กระบวนการดำเนินงานของภาครัฐ พร้อมตั้งเป้าหมายยกระดับให้ไทยติดอยู่ใน 20 อันดับแรก ของประเทศที่มีความง่ายในการดำเนินธุรกิจ

และพร้อมสนับสนุนการจัดทำกรอบความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระดับประเทศ หรือ CPF ร่วมกับธนาคารโลก โดยรัฐบาลตั้งใจวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งในอนาคต ซึ่งความร่วมมือนี้ บรรจุอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย