ข่าว

คลังขยายเวลาบัตรคนจน เพิ่มเงินในกองทุนฯ อีก 1.2 หมื่นล้าน

กระทรวงการคลังเตรียมขยายเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 3 เดือน ไปจนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อลดค่าครองชีพและประคองเศรษฐกิจในปีนี้ให้เติบโตตามเป้าหมาย

รายงานข่าวระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมขยายเวลาจัดทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 14ล้าน5แสนคน เป็นกรณีพิเศษออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมโครงการจะสิ้นสุดวันที่ 30 กันายน โดยจะต่ออายุไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อช่วยลดค่าครองชีพและให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ร้อยละ 3.5-3.8

โดยกระทรวงการคลัง จะหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ ขอให้จัดหาเงินเข้ามาเติมในกองทุนประชารัฐฯ เพราะหลังสิ้นเดือนกันายน 2562 เงินในกองทุนประชารัฐฯ จะเหลือเพียง 1-2 พันล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอ โดยกระทรวงการคลังจะเสนอรายละเอียด เหตุผลและความจำเป็นของการขยายโครงการให้พิจารณา ซึ่งเบื้องต้นประเมินว่าต้องใช้เงินมากกว่าเดือนละ 4 พันล้านบาท หรือรวม 3 เดือน อยู่ที่ 1หมื่น2พันล้านบาท ส่วนแหล่งเงินจะต้องรอสำนักงบประมาณพิจารณาในการจัดหาอีกครั้ง