สรรพสามิตจ่อชงรัฐบาลใหม่รีดภาษีกัญชา-บุหรี่ไฟฟ้า

23 มิ.ย. 2562 เวลา 7:42 น.

กรมสรรพสามิต เตรียมความพร้อมล่วงหน้า ศึกษาการเก็บภาษี กัญชาและบุหรี่ไฟฟ้า

กรมสรรพสามิต เตรียมความพร้อมล่วงหน้า ศึกษาการเก็บภาษี กัญชาและบุหรี่ไฟฟ้า

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกรม กำลังจัดทำข้อมูลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทั้งแผนปฏิบัติการ เป้าหมายจัดเก็บรายได้ แผนเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้ารายการใหม่ อย่าง กัญชาและบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เนื่องจากตอนนี้กัญชาและบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ได้เปิดใช้เพื่อการพาณิชย์อย่างถูกกฎหมาย จึงต้องรอดูรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะมีการอนุญาตให้ใช้กัญชาในเชิงพาณิชย์หรือเปิดให้นำเข้าภาษีไฟฟ้าหรือไม่ หากทำได้ ทางกรมก็ต้องศึกษาการเก็บภาษีสรรพสามิตเตรียมพร้อมไว้

กรมสรรพสามิต เตรียมความพร้อมล่วงหน้า ศึกษาการเก็บภาษี กัญชาและบุหรี่ไฟฟ้า

กรมสรรพสามิต เตรียมความพร้อมล่วงหน้า ศึกษาการเก็บภาษี กัญชาและบุหรี่ไฟฟ้า