ข่าว

นครพนม – มุกดาหาร ผวาอหิวาต์สั่งคุมเข้มหวั่นลามจากเพื่อนบ้าน

กระทรวงเกษตรฯ สั่งเข้มแผนรับมือ อหิวาต์สุกร ชี้ระบาดถึงประเทศเพื่อนบ้านห้ามนำเข้า ยืนยันไทยมีความพร้อมป้องกัน ขณะที่ จ.นครพนม และ มุกดาหารสั่งคุมเข้มเด็ดขาด

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมแผนการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู หลัง องค์การสุขภาพสัตว์ มีการตรวจพบโรคดังกล่าว เริ่มระบาดที่จีนเมื่อวันที่ 3 ส.ค.2561 และเพิ่มความเข้มงวดขึ้นตามลำดับ เมื่อตรวจพบการระบาดที่เวียดนาม กัมพูชาและลาว

โดยไทยประกาศห้ามนำเข้าทั้งสุกรมีชีวิต ซาก และผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ ที่มีการระบาด ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อป้องปรามการลักลอบตามชายแดน พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ประชาชน และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของลาว จัดทำสปอตโฆษณาเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อให้เกษตรกรเฝ้าระวัง

ขณะที่วานนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงนามในประกาศจังหวัดให้ท้องที่เป็นเขตเฝ้าระวังโรค และ ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุกร หรือซากสัตว์เข้า-ออก ภายในเขตเฝ้าระวัง เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากสัตวแพทย์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น

ส่วน นายณรงค์ รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเข้มแม่ค้า-พ่อค้าชาวลาว ที่นำสินค้ามาขายที่ตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทย-ลาวเขตเทศบาล ต.ท่าอุเทน โดยเน้นการตรวจหาเนื้อหมูและอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อหมูเช่น ไส้กรอก แหนม เป็นต้น

ส่วนที่มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะที่จะเข้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ทุกคัน รวมไปถึงทำจุดทำลายเชื้อป้องกันการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร

โดย นายสัตวแพทย์วิชชาเยนทร์ เวชอนันต์ฐชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ด่านกักกันสัตว์ จ.มุกดาหาร เปิดเผยว่า ผวจ.มุกดาหาร มีความกังวลในเรื่องของการป้องกันในจุดนี้ด้วยจึงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและการทำลายฆ่าเชื้ออย่างเข้มงวด