ข่าว

เจาะธุรกิจหุ้นส่วน U drink I drive หลังถูกฟ้อง ปมขายทรัพย์สินของบริษัทตํ่ากว่าราคาจริงหลายเท่าตัว

ภายหลังศาลแพ่งกรุงเทพใต้ มีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามไม่ให้นายจิรายุ พิริยะเมธา และนางสาวอภินรา ศรีกาญจนา หุ้นส่วน บริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ จำกัด
จําหน่าย จ่ายหรือโอน ทรัพย์สิน และจดทะเบียนโอน ขาย ยักย้ายจําหน่ายเครื่องหมายการค้า “ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์” หลังจากที่อดีตผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ได้ตกลงขายทรัพย์สินของบริษัทในราคาที่ตํ่ากว่ามูลค่าจริงหลายเท่าตัว

โดยเรื่องนี้เป็นที่สนใจของแวดวงธุรกิจ วงการสตาร์ตอัพ รวมทั้งสังคมทั่วไป มีการตั้งคำถามว่า “อภินรา ศรีกาญจนา” คือใคร บริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ จำกัด ผลประกอบการเป็นอย่างไร และทำไมถึงไปเกี่ยวข้องกับ บริษัท เอเชียพลัส แอสซิสแต้นซ์ฯ

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า บริษัท เอเชียพลัส แอสซิสแต้นซ์ จำกัด ซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีดังกล่าว จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1 ล้านบาท เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีประเภทธุรกิจเป็นบริการรับเป็นตัวแทนตรวจสอบความเสียหายให้กับบริษัทผู้รับประกันภัยโดยมีกรรมการ 3 คน คือ 1. นางสาวเรวดี มณีโชติ สัดส่วนถือหุ้น 55% 2. นายสุดเขต ผิวอ่อน สัดส่วนถือหุ้น 35% และ 3. นายวีระ คชภักดี สัดส่วนถือหุ้น 10% ในปี 2561 เอเชียพลัส แอสซิสแต้นซ์ มีสินทรัพย์รวม 28,071,469.81 บาท รายได้รวม 33,137,468.96 บาท มีรายจ่ายจากการขายและบริการ 20,807,587.52 บาท กำไรสุทธิ 3,307,958 บาท และมีหนี้สินรวม 5,200,497.52 บาท

ส่วนบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีนางสาวอภินรา เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น ตั้งทุนจดทะเบียน 435 ล้านบาท เป็นธุรกิจขนาดกลาง ประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัย มีกรรมการ 10 คนประกอบด้วย 1. นายจุลพยัพ ศรีกาญจนา 2. นายนิค จันทรวิทุร 3. ม.ร.ว. ดำรงดิศ ดิศกุล 4. นายสุรพร รักตประจิต 5. นายโฮ ยิกหลุง ไซมอน 6. ม.ล.ศรุศักดิ์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ 7. นายสิทธิชัย จิตรตั้งตรง 8. นายภูเบศวร เทพทรงพัฒนา 9. นายระบุ สูงสถิตานนท์ 10. นางสาวอภินรา ศรีกาญจนาในปี 2561 บริษัทมีสิน ทรัพย์รวม 3,654,104,248 บาท หนี้สินรวม 3,361,227,017 บาท ผลการดำเนินานมีรายได้รวม 1,866,515,907 บาท รายจ่ายจากต้นทุนขาย และบริการ 2,077,242,833 บาท ขาดทุนสุทธิ 224,687,650 บาทส่วนบริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ จำกัด ซึ่งมีการฟ้องร้องดำเนินคดี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ประเภทธุรกิจบริการขับรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลและรถยนต์โดยสารสาธารณะโดยมีกรรมการบริษัทรวม 3 คน คือ 1. นางสาวสิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์ สัดส่วนถือหุ้น 40% 2. นายจิรายุ พิริยะเมธา สัดส่วนถือหุ้น 30% และ 3. นางสาวอภินรา ศรีกาญจนา สัดส่วนถือหุ้น 30% สำหรับผลประกอบการในปี 2561 มีรายได้รวม 11,802,458.05 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 8,046,759.22 บาท ขาดทุนสุทธิ 4,836,637.40 บาท มีสินทรัพย์รวม 2,115,752.04 บาท และมีหนี้สินรวม 14,717,663.46 บาท

นางสาวสิรโสมย์ เปิดเผยว่า ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานบริหาร และนางสาวอภินรา ได้เสนอตัวเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหาร พร้อมกับจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับ บริษัท เอเชียพลัส แอสซิสแต้นซ์ จำกัด มูลค่า 3 ล้านบาท โดยเข้ามาซื้อสินทรัพย์ทั้งโลโก, แบรนด์ udrink idrive, คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชันต่างๆ และบริษัท udrink idrive จะต้อง หยุดประกอบกิจการเดิมที่เคยทำมาตลอด 5 ปีด้านนางสาวอภินรา ชี้ แจงว่า เรื่องดังกล่าวน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิด เพราะนางสาวสิรโสมย์ ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้ ขณะที่บริษัทเองมีแนวคิดที่จะหานักลงทุนเข้ามา เมื่อพบนักลงทุนที่เหมาะสมที่ประชุมบริษัทจึงมีมติโดยเสียงข้างมากให้ขายทรัพย์สินออกไป เรารอนานถึง5 เดือน แต่ไม่มีนักลงทุนใดสนใจติดต่อเข้ามา และเมื่อมีเข้ามาก็นำเสนอต่อที่ประชุมและพิจารณาร่วมกันแล้วว่า เหมาะสม จึงมีมติเสียงข้างมากให้เกิดการซื้อขายได้“ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากับคุณสิรโสมย์ และเป็นเพื่อนกัน ทุกขั้นตอนที่ดำเนินการมีเอกสารยืนยันว่าทำถูกต้อง ที่ผ่านมาก็มีเรื่องฟ้องร้องกันในชั้นศาล และล่าสุดยังมีการมาร้องเรียนสื่อ เรื่องนี้เป็นเรื่องเซนสิทีฟ ไม่อยากให้กระทบกับครอบครัว เพราะปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาภายในองค์กร” นางสาวอภินรา ระบุ